Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Zvonkohra

1. bicí hudební nástroj.

a) Řada vyladěných zvonů zavěšených v rámu (lat. tintinabulum), rozeznívaných kladívky. Tento nástroj se vyskytoval v západní Evropě od 9. století a byl velmi oblíbený. Novodobá varianta jsou tyčové zvony.

b) Zvonková hra (franc. carillon, něm. Glockenspiel) – od 14. století velké zvonkové hry v chrámových či radničních věžích, ovládané hodinovým strojem či později i klávesovým mechanismem (pražská Loreta). Skládá se z mnoha zvonků (hamburský carillon jim má 40, Pražská Loreta 27, bruggský a gentský dokonce 48). K nejznámějším stavitelům z-er byl Matthias van den Gheyn (1721–1785). Zvony jsou sladěny v určitou tónovou řadu o rozsahu až 3 oktáv a spojeny buď s válcem po způsobu kolovrátků nebo s klaviaturou. Carillony byly rozšířeny nejvíce v Nizozemsku a v Belgii, odkud se rozšířily dále do světa. Jejich původ je však starší, do Evropy přišly z Východu.

c) Drobná varianta zvonkové hry sestavená původně (ve středověku) z vyladěných malých zvonečků. Od 17. století se zvonečky nahrazovaly kovovými destičkami (vliv jihovýchodoasijských metalofonů), rozeznívané buďto paličkami nebo klávesovým mechanismem – princip moderní z. užívané v symfonickém orchestru (užívaná zde od18. století), ve vojenských orchestrech (zvláště německých) užívána pod názvem lyra (kvůli podobnosti tvarů s lyrou) nebo tubafon (zde zvonkové destičky nahrazeny rourkami). Příbuzným nástrojem je celesta.

2. zvukový efekt u některých varhan: otáčivá obruč ověšená zvonky nebo rolničkami umístěná v prospektu.

Související pojmy: → orchestr symfonický, → kolovrátek, → klaviatura, → chrám, → radnice, → věž, → varhany.

L:
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl dvacátý sedmý. Praha : Argo, 2002, 983 s.
Glockenspiel. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon [on-line]. © Academic, 2000–2013 [cit. 2015-6-5]. Přístup z: [1]
ČERMÁK, Josef. Universum: všeobecná encyklopedie. V Praze : Odeon, 2001, 613 s.

Anna Goldmanová 5.6.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777