Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Zvonice

Renesanční zvonice, Plaňany na Kolínsku. Zdroj: [1]
Zvonice u kostela sv. Gotharda v Českém Brodě. Zdroj: [2]
Polodřevěná hranolová zvonice cca ze 16. století. Vitice na Kolínsku. Zdroj: [3]

Z. je specifický druh stavby, který slouží pouze nebo především pro umístění zvonů a manipulaci s nimi (tj. pro zvonění). Pro z. je tedy typické, že stojí samostatně, zpravidla v blízkosti kostela nebo ve funkční (existenční) souvislosti s ním. (Kuča); jen vyjímečně může být z. přistavěna k průčelí kostela, může ale stavebně sousedit s jiným objektem.

Z. je v podstatě technická stavba (někdy i technická památka) s primárně sakrální funkcí (ohlašování bohoslužeb), sekundárně i s funkcemi profánními (časový signál, varovný signál (oheň, vpád nepřátel), hláska, funkce brány do kostelního areálu, obranná a ochranná funkce). Zpravidla pro všechny z. se vyznačují shodným vnitřním funkčním členěním (byt věžného, trezor, strážnice); zpravidla vždy jsou v majetku obcí, nikoliv církve.

Pojem z. je často užíván nejednoznačně, resp. nesprávně, a to i pro stavby nebo objekty, na něž byly zvony zavěšovány, tj. pro kostelní, radniční, městské věže, brány, kaple, kapličky, sanktusníky, sloupky nebo i větve letitých stromů na obecní návsi aj.

V Čechách se dochovalo (k roku 2001) 347 z. různých druhů a typů a podařilo se zmapovat existenci dalších 259 již zaniklých z. Podle použitého stavebního materiálu jde o 103 existujících a 208 zjištěných zaniklých dřevěných z., 54 existujících a 24 zjištěných zaniklých polozděných z., 189 existujících a 29 zjištěných zaniklých zděných z. S celkovým počtem 606 staveb proto z. představuji významnou součást památkového fondu Čech.

Související pojmy: → památka, → památka sakrální, → památka technická, → památka kulturní, → kostel, → kaple, → kaplička, → věž kostelní, → sanktusník, → zvonička obecní.

L: KUČA, Karel. České, moravské a slezské zvonice. Praha : Libri, 2001, s. 8-13, 379 s.

Eva Heřmanová 6.7.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777