Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Zvonička obecní

Dřevěná zvonička z konce 19. století v Hradištku II na Kolínsku. Zdroj: [1]
Králka na Kolínsku. Zvonička z roku 1882. Zdroj: [2]

Z.o. je drobná stavba vzniknuvší v minulosti zpravidla v obcích, které neměly vlastní kostel a plnící světské (profánní) funkce zvonic. Z.o. bývá často jen jednoduchý sloupek (někdy s podstavcem), na kterém je zavěšen malý zvonek. Z.o. může být dřevěná nebo zděná, může mít i podobu jednoduché dřevěné vidlice; jen velmi zřídka se vyskytuje z.o. jakožto drobná věžovitá stavba nedosahující nikdy ale velikosti zvonic. (Kuča)

Rozdíl mezi zvonicemi a zvoničkami je tedy nejen velikostní, popř. materiálově hmotový, ale primárně především historický a funkční. Z.o. jsou vesměs novějšího data vzniku než zvonice a jejich hromadné pořizování souvisí s protipožárním ("ohnovým") patentem Marie Terezie (1751) nařizujícím, aby v každé obci byl zvon, který by upozorňoval na případný požár. Drobné zvoničky vznikaly vždy tam, kde nebyl kostel, někdy ale sekundárně získávaly i funkci obecní kapličky. (Kuča)

Z.o. jsou samostatným stavebním druhem a nelze je zaměňovat se zvonicemi.

Související pojmy: → památka drobná, → zvonice, → kostel, → kaplička.

L: KUČA, Karel. České, moravské a slezské zvonice. Praha : Libri, 2001, s. 359-360, 379 s.

Eva Heřmanová 7.7.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777