Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Zpěv sborový

Zpěv je velmi širokou oblastí hudby, v případě zpěvu se jedná o vokální hudbu. Zpěv obecně znamená činnost, při které jsou tvořeny a vydávány hudební tóny pomocí hlasu. Zpěv je založen na práci s tonalitou a rytmem za využití mnoha pěveckých/vokálních technik. Osoba věnující se zpěvu se nejčastěji nazývá zpěvákem nebo také vokalistou. Zpěváci mají různý hlasový typ/druh hlasu. Dělení hlasových typů je následující (vždy od nejvyššího po nejnižší):

  • ženské hlasy - soprán, mezzosoprán, alt,
  • mužské hlasy - tenor, baryton, basbaryton, bas.

Zpěv může být prováděn za doprovodu nástrojů (jednoho či více) nebo také bez jakéhokoli doprovodu (tzv. "a capella"), může být sólový nebo sborový.

Z.s. je zpěv prováděný seskupením zpěváků v ansámblu nebo pěveckém sboru. V ansámblu jsou jednotlivé hlasové typy nebo pěvecké party zpravidla zastoupeny jedním zpěvákem. Jedna zpěvačka tedy zpívá sopránový part, jedna altový part atp. Oproti tomu v pěveckém sboru jsou vícečlenné skupiny zpěváků mající stejný hlasový typ a zpívající tentýž pěvecký part. Tito zpěváci dohromady tvoří tzv. hlasovou skupinu. Z logiky věci jsou pěvecké sbory zpravidla větší než ansámbly.

Ve sborovém zpěvu je předváděna hudba, která byla speciálně napsána pro sborová tělesa, ať už se jedná o klasickou hudbu nebo populární. V čele ansámblu/pěveckého sboru zpravidla stojí sbormistr. Sdružující organizací v oblasti sborového zpěvu v České republice je Unie českých pěveckých sborů, viz [1].

Související pojmy: → hudba, → zpěv, → sbor, → sbormistr, → ansámbl, → sbor pěvecký, → repertoár, → Unie českých pěveckých sborů

L:
Cantus : časopis pro sborové umění. Praha : Unie českých pěveckých sborů, 1990-. sv.
KOLÁŘ, Jiří, ŠTÍBROVÁ, Ivana. Sborový zpěv a řízení sboru II: Základní problémy sborové interpretace. Netolice : Jc-Audio, 2011.
KOLÁŘ, Jiří, ŠTÍBROVÁ, Ivana. Sborový zpěv a řízení sboru II: Příklady interpretačních analýz. Netolice : Jc-Audio, 2011.
KOLÁŘ, Jiří, ŠTÍBROVÁ, Ivana. Sborový zpěv a řízení sboru II: Přílohy k interpretačním analýzám. Netolice : Jc-Audio, 2011.
UHEREK, Milan. Zpíváme ve sboru: Učebnice nepovinného předmětu sborový zpěv na základní škole. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992.
VALOVÝ, Evžen. Sborový zpěv v Čechách a na Moravě. Brno : Universita J. E. Purkyně v Brně, 1972.
VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, Jarmila. Sborový zpěv. Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986.

Aneta Dlasková 20.12.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Ann22, Zofka777