Z Arts Lexikon
Verze z 12. 9. 2019, 20:20, kterou vytvořil Echo (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „== Známka poštovní == ''Základní poštovní cenina určená k úhradě některých poštovních poplatků při podání i dodání zásilek''. '''Z.…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Známka poštovní

Základní poštovní cenina určená k úhradě některých poštovních poplatků při podání i dodání zásilek. Z. p. nalepená na dopis prokazuje, že odesílatel zaplatil za jeho doručení. Pokud je z. p. nebo její obraz vytištěn na dopisnici, obálce nebo pohlednici, jedná se o celinu.

První z. p. pro výplatu poštovních zásilek byly vydány v Anglii v r. 1840. V r. 1842 vydal pro své místní potřeby New York a r. 1847 vydala americká vláda známky za 5 a 10 centů s obrázky Benjamina Franklina a George Washingtona. Rusko se připojilo svojí první známkou r. 1848. V r. 1850 následovalo Rakousko a různé německé státy, po kterých začaly zbývající země světa vydávat známky.

Vydání prvních z. p. v Anglii předcházela poštovní reforma navržená Rowlandem Hillem (spis Post Office Reform, its Importance and Practicability, 1837); reforma mj. nejprve doporučovala zavést dopisní papíry s označením, že poplatek je vyrovnán. Ovšem obálky se lidem příliš nezamlouvaly a proto byly zavedeny první z. p., které se na obálky nalepovaly. Skutečným vynálezcem z. p. je knihkupec James Chalmers, který již r. 1834 ve své tiskárně zhotovil předlohy nalepitelných známek. O jeho nápadu se dozvěděl R. Hill a jeho nápad převzal. Předlohou pro první známku byla tzv. City-Medaille v hodnotě jedné penny.

K nejznámějším z. p. patří dvoucentová známka modrý a červený Mauricius, vydaná v r. 1847 britská kolonie Mauricius. První emise čítala pouze 500 exemplářů.

K tisku se využíval ocelotisk z hloubky, litografie, knihtisk či neotypie. U nás se na tisk známek a jiných cenin vyžadující vysoký stupeň ochrany zaměřuje Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Kromě ocelotisku archového a rotačního, knihtisku a ofsetového tisku využívá i digitální tisk. Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., je držitelem ceninové licence udělované Ministerstvem financí ČR. Díky tomu může tisknout produkty vybavené bezpečnostními prvky. Většina českých známek je tištěna hlubotiskem kombinovaným s ocelotiskem; důvodem je fakt, že tyto techniky zajišťují základní ochranu proti padělání. Vydavatelem z. p. je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Z. p. jsou sběratelským předmětem filatelistů. Cennější jsou známky s pěkným okrajem, čisté, dobře střižené. Sbírání z. p. začalo brzy potom, co přišly do oběhu. A to zvláštním způsobem: navlékaly se na nit, vylepovaly se jimi skříně, cestovní kufry aj. Předmětem sběru jsou také známky letecké (v USA již od r. 1916).

Padělání známek je trestné (§ 145 trestního zákona) a to při značném rozsahu nebo obohacení z takové činnosti odnětím svobody až na pět let. Z. p. mohou být i předmětem investice.

Související pojmy: → poštovnictví, → filatelie, → investice, → zákon trestní, → padělek, → ministerstvo, → ocelotisk, → knihtisk, → tisk ofsetový, → litografie, → neotypie, → hlubotisk, → reforma, → → sběratelství, → dopisnice, → pohlednice, → kolonie.

L: BASIKA, Karel. Kurs filatelie. Praha : Orbis, 80 s.; Emisní plán poštovních známek na rok 2018 [on-line]. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 7. 11. 2017, © 2005–2016 [cit. 2019-9-12]. Dostupné z: <https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/postovni-sluzby/emise-znamek/emisni-plany/emisni-plan-postovnich-znamek-na-rok-2018--233079/>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo