Z Arts Lexikon
Verze z 5. 11. 2015, 21:56, kterou vytvořil Echo (diskuse | příspěvky) (Zemnice)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zemnice

(rus. zemljanka)

Z. je příbytek vyhloubený zcela nebo z části pod úrovní terénu. Někdy se k z-ím řadí i obydlí vybudovaná ve vertikálních svazích (skalní obydlí, jeskynní obydlí). Z. se vyskytují hlavně ve sprašovém a rovinatém terénu. Ve střední, východní a jihovýchodní Evropě jsou rozšířeny od paleolitu.

Zaplétaná z. v Archeoskanzenu Modrá. Přístup z: [1]

Slovanské z. byly typicky čtvercové nebo obdélné, s kamennou nebo hliněnou pecí umístěnou v rohu. Zastřešená plocha se pohybovala od 10 do 20 m2. Hloubka těchto staveb pod terénem od 30 do 100 cm a byla dána charakterem terénu. Vyhloubená jáma byla někdy ještě vypálena, aby se nedrolila. Stěny byly často obloženy slámou, rákosem, proutím nebo dřevem. Nad zahloubením stál jednoduchý přístřešek stanovitého tvaru, jehož rám tvořily silné větve či trámky. Rám tvořící větve byly nahoře svázány a někdy ještě podloženy horizontálním trámkem, který stál na dvou sloupcích (slemenech) na způsob jednoduchého krovu. Plocha střechy se vyplétala slabými větvemi a proutím a pokladla se několika vrstvami rákosu, slámy, listí nebo chvojí. Pak se omazávala jílem promíšeným s plevami, řezanou slámou a travinami. Střecha bývala pultová, sedlová nebo kuželová; když byla z. úplně zapuštěna do země, tvořila strop podkopaná soudržná zemina. Přední a zadní čelo stavby bylo vyplétané z proutí a kryté silnou vrstvou mazanice.

Na většině území byly z. mezi 13. a 15. stoletím nahrazeny nadzemními domy (ještě ve 13. století byly místy z. i ve městech); v dolním a středním Podunají se udržely ještě několik století. V Bulharsku byly z. ve velkém rozsahu rozšířeny ještě v 2. polovině 19. století mezi řekou Dunajem a svahy Staré Planiny. O existenci z-c v Rumunsku jsou zprávy od antiky až do novověku, a to až do 20. století.

Etnografické zprávy potvrzují rozšíření z. i v Podunají a Potisí. Na našem území se vyskytovaly recentně z. na moravských Kopanicích jako nouzová obydlí nejchudších obyvatel. Charakter z-c měly i pastýřské koliby ve středním a východním Slovensku. Šířeji zde byly zastoupeny podzemní příbytky jeskynního typu.

Související pojmy: → střecha, → koliba, → etnografie, → novověk, → antika, → krov, → sloup, → paleolit.

L:
VONDRUŠKOVÁ, Alena, VONDRUŠKA, Vlastimil. Vesnice. Praha : Vyšehrad, 2014, s. 12.
VAŘEKA, Josef, FROLEC, Václav. Lidová architektura: encyklopedie. Praha : Grada, c2007, 353 s.

Anna Goldmanová 2.11.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777