Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Zdroje kulturní

Pojem z.k. je užíván nejčastěji ve významu kulturních hodnot nacházejících se v určitém území a iniciujících kulturní turismus, tj. ve spojitosti s kulturním turismem, atraktivitou a kulturně historickým potenciálem. Z.k. mohou mít podobu hmotnou, v širším chápání ale i nehmotnou nebo podobu události (eventu).

Podle Zedkové pak mezi z.k. patří 1. krajina (jakožto rámec pro lokalizaci kulturního dědictví a jakožto významný faktor pro rozvoj kulturního turismu), 2. města a sídla (městské a vesnické památkové rezervace a zóny, archeologické rezervace), 3. nemovité památky a muzea, 4. galerie a sbírky. Za další z.k. lze považovat podle Zedkové i 5. programově zaměřená centra a aktivity doplňující základní nabídku kulturních institucí (tj. např. edukační a naučně zábavná centra kombinující prvky vzdělávání a zábavy jako IQ Landia v Liberci, ale i klasická muzea, galerie, planetária, knihovny či turistická centra) nebo 6. konkrétní kulturní události (výstavy, hudební festivaly, divadelní představení, folklorní slavnosti apod.).

Související pojmy: → hodnota kulturní, → turismus kulturní, → atraktivita, → potenciál kulturně historický, → destinace kulturní, → krajina kulturní, → památka kulturní, → dědictví kulturní, → rezervace památková, → muzeum, → galerie, → sbírka, → planetárium, → knihovna, → výstava, → festival hudební, → představení, → divadlo, → slavnost, → folklor, → event.

L:
ZEDKOVÁ, Alena. Analýza vlivu vybraných faktorů na návštěvnost památek a kulturních institucí v České republice. Sborník příspěvků V. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Obchodně podnikatelská fakulta Slezské university, Karviná, 2012. Přístup z: [1].

Eva Heřmanová 27.4.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777