Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Zdivo kyklopské (cyclopean masonry)

Kyklopské zdivo. Lví brána v Mykénách v Řecku z roku cca 1250 př.n.l.(2008). Autor: Andreas Trepte. Zdroj: Wikimedia Commons, přístup z: [1]
Kyklopské (někdy též kyklopové) zdivo jako typ obkladu. Zdroj: Kamenictví Veverka, přístup z: [2]

Z.k. je 1. typ stavby zdí spadající do Mykén roku 1300 až 1400 př.n.l., kde bylo užíváno při stavbě pevností. Původní z.k. spočívalo v kladení velkých kvádrů pravidelného zdiva, či nahrubo tesaných bloků nadměrné velikosti, které byly bez malty pečlivě spojeny tak, aby navozovaly dojem rovného povrchu. Název této techniky vychází z dojmu, že podobně objemné kameny dokáží navršit jen obři.

Typickým úkazem klasického z.k. je Lví brána v Mykénách. Kolem brány je z.k. z hlazených pravidelných kamenných bloků, zatímco většinu hradebních zdí tvoří z.k. hrubé.

Ukázkou dnešního z.k. je Rašínovo nábřeží a Vyšehradský tunel (1904) v Praze.

2. je k.z. i obklad, který je dnes vyzdíván z vybraného lomového kamene opracovaného do tvaru nepravidelných čtyřúhelníků až osmiúhelníků. Jedná se o zdivo pohledové. Pravidlem je styk vždy maximálně tří spár v jednom bodě. Ložné i styčné body se opracovávají do hloubky 5 až 8 cm. Šířka spár má být 20 až 40 mm. Tímto zdivem se vyzdívají sokly, opěrné a především nábřežní zdi. V současnosti existuje mnoho úprav a napodobenin; můžeme se setkat například s z.k. s ocelovými kotvami v jednotlivých kamenech, s prefabrikovanými obklady apod.

L: STRONG, Donald. Antické umění. Praha : Artia, 1970. 188 s.; PECHAR, Josef a kol. Učebnice architektury. Praha : SNTL, 1981. 188 s.; CRAGOE, Carol Davidson. Abeceda architektury. Praha : Slovart, 2008. 256 s.; HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství. Praha : SNTL, 1975. 216 s.

Související pojmy: → architekturaarchitektura řecká, → pevnost, → hrad, → hradba, → porta, → starověk, → antika, → amfiteátr, → palác, → akropolis, → imitace.

Ondřej Novák 4.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Ondřej Novák, Quido Meruňka, Zofka777