Z Arts Lexikon
(Přesměrováno z Zóna venkovská, památková)
Přejít na: navigace, hledání

Zóna vesnická, památková (Area village, conservation)

Z.v. p. je území sídelního útvaru s menším podílem kulturních památek. Za z.v.p. je podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči prohlašováno historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazuje významné kulturní hodnoty. Z.v.p. prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky po projednání s příslušným krajským úřadem a stanoví podmínky její ochrany.

Čerňanský definuje z.v.p. jako "území hodnotného sídelního útvaru nebo souboru staveb prohlášené vyhláškami Ministerstva kultury po jednání s příslušnými krajskými úřady (případně prohlášené vyhláškou jihočeského krajského úřadu nebo vyhláškou hlavního města Prahy) za památkově chráněné území podle zákona o státní památkové péči."

Z.v.p. je typem plošné ochrany památkového území (nižší úrovně než je vesnická památková rezervace). Krajský úřad může ve spolupráci s odbornou organizací státní památkové péče (Národní památkový ústav) vydat „Plán ochrany vesnické památkové zóny“ na dobu 10 let, ve kterém stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot podle zásad státní památkové péče. Vlastník nemovitosti v z.v.p. má povinnost předem si vyžádat při jakékoli stavební úpravě závazné stanovisko obce s rozšířenou působností podle § 14 z.č. 20/1987 Sb. V „Plánu ochrany vesnické památkové zóny“ může krajský úřad specifikovat nemovitosti, na jejichž vlastníky se tato povinnost nevztahuje.

V České republice je vyhlášeno více než 200 z.v.p. Viz také → rezervace vesnická, památková.

Související pojmy: → péče památková, → turismus kulturní.

L: ČERŇANSKÝ. Martin. Památkové rezervace: Ochrana památkových rezervací. [online]. 2000-2012 [cit. 2014-03-03]. Přístup z: [1].

Kateřina Turková 23.4.2012, Eva Heřmanová 11.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777