Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Zóna

(z řec. ζώνη zóné = opasek, pás, pásmo)

Z. je v prostorovém (geografickém) smyslu 1. určitá oblast, souvislá část území s podobnými charakteristikami, resp. s podobnou funkcí, která je vymezována zónováním. V tomto smyslu lze hovořit např. o eurozóně, okupační zóně, pohraniční zóně, průmyslové zóně, obytné zóně, obslužné zóně, pěší zóně, rekreakční zóně, geopatogenní zóně, popř. zóně (sféře) ekonomického či politického vlivu, bezcelní zóně, tarifní zóně (pásmu), časová z. (pásmo) aj.

V geografii se pojem váže na Burgessův zonální model města, v územním plánování je pojem z. používán pro vymezenou část sídelního útvaru (z především funkčních hledisek). V dalším významu i erotogenní z.,

V oblasti památkové péče je pojem užíván pro označení 2. městské a venkovské památkové z-y nebo památkové z-y obecně. Pojem encyklopedicky zpracovává Terminologický slovník památkové péče NPÚ viz [1]

V oblasti kultury a umění se užívá též pojem umělecká z. či kulturní z., a to pro specifické a specializované městské okrsky či čtvrtě. Jako příklad lze uvést čínskou (pekingskou) Uměleckou zónu 798 ([2]) nebo kulturní z., resp. z. kulturního průmyslu v čínském městě Xi'an v provincii Shanxi ([3]), které představují přirozeně vzniklý, ale i institucionálně podporovaný kulturní klastr. V regionálním měřítku je jako Zóna kultury a kreativního průmyslu Číny (Vnitřní Mongolsko), Ruska a Mongolska označována i platforma pro oficiální spolupráci a kulturní výměnu mezi 14 městy zaměřující se jak na nehmotné kulturní děditctí či studium umění, tak na výstavy, kulturní akce, koncerty etnické hudby apod. ([4])

Související pojmy: → prostor veřejný, → místo, → region, → město, → modely města, → péče památková, → Ústav, Národní památkový, → zóna městská, památková, → zóna venkovská, památková, → slovník, → slovník terminologický, → zónování, → zonalita, → kultura, → umění, → okrsek kulturní, → čtvrť kulturní, → klastr kulturní, → klastr kreativní.

L:
NOVOTNÁ, Dana. Zóna. In: Terminologický slovník památkové péče, on-line: [5].

Eva Heřmanová 16.9.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777