Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Zákon památkový

Z.p. celým názvem Zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči upravuje státní politiku ochrany památek a památkovou péči v České republice. Zákon vešel v platnost 1.1.1988 a byl několikrát novelizován, naposledy zákonem č. 142/2012 Sb. platným od 1.7.2012.

Historie zákona sahá až do dob Rakouského císařství, kdy byly jednotlivé oblasti památkové péče regulovány různými nařízeními a zákony (památky spadaly do kompetence Centrální komise, později Státního památkového úřadu), komplexní z.p. však až do rozpadu monarchie v roce 1918 přijat nebyl. V Rakousku byl následně z.p. vydán v roce 1923, Československo ale nemělo vlastní z.p. až do roku 1958, kdy byl přijat zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách.

Současný z.p. zahrnuje všechny oblasti památkové péče, od definice památek, evidence, prohlašování a kategorizace památek, až po výkon památkové péče, ochranu, obnovy, sankce nebo regulaci v oblasti archeologie.

Z.p. spadá do kompetence Ministerstva kultury ČR, dotčenými orgány jsou Národní památkový ústav, krajské úřady, obce a památková inspekce.

V posledních letech je v jednání návrh nového památkového zákona s názvem Zákon o ochraně památkového fondu, který by měl mimo jiné přinést přesnější vymezení památkového fondu, přehlednější uspořádání či jasnější pravidla pro archeologické nálezy. Poslední verze návrhu zákona pochází z let 2012-2014, předchozí verze z roku 2008 ale vzbudila velkou nevoli odborné veřejnosti kvůli spornému bodu přehodnocení současného památkového fondu z hlediska legitimnosti a legality. Podobné přehodnocení proběhlo již v minulosti v Rakousku a některé památky byly z ochrany vyřazeny; stávající český návrh byl ale kritizován pro nedostatečnou časovou lhůtu pro provedení a také z obavy o vyřazení hodnotných památek.

Související pojmy: → péče památková, → památka, → památka kulturní, → památka drobná, → evidence památek, → kategorizace památek, → obnova památky, → sankce, → archeologie, → Ministerstvo kultury ČR, → ústav, Národní památkový, → inspekce památková, → fond památkový, → hodnota památková, → hodnota památky, → legislativa v oblasti kultury.

Odkazy:
Národní památkový ústav. Památkový zákon. Přístup z: [1]
Wikipedie. Heslo Zákon o státní památkové péči. Přístup z: [2]

Veronika Dvořáková 10.10.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Jitka Černá, Joe Angrešt, MONUDET, Quido Meruňka, Xvonv00, Zofka777