Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Ze dne 23. března 1994. Změna: 122/2000 Sb., 80/2004 Sb., 281/2009 Sb., 142/2012 Sb.

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty udává, za jakých podmínek je možné vyvést předměty kulturní hodnoty. Zákon se neuplatňuje při prodeji a vývozu kulturních památek a národních kulturních památek. Stanovuje sankce, které vyplývají v případě přestupku vůči zákonu. V příloze zákona je uveden Seznam předmětů kulturní hodnoty.

ČÁST I.: V této části z-a jsou definované předměty kulturní hodnoty. Podle z-a jsou za předměty kulturní hodnoty považované: přírodniny nebo lidské výtvory významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku, které zároveň splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 tohoto z-a.

Z. udává podmínky pro vývoz předmětů kulturní hodnoty. Předměty je možné vyvést pouze v případě, jsou-li označeny osvědčením k vývozu na dobu určitou. Osvědčení je vydáno na žádost fyzické nebo právnické osoby, která je vlastníkem předmětu. Lhůta pro vydání osvědčení je 21 dnů od doručení žádosti místně příslušné odborné organizaci nebo ministerstvu. Pokud se jedná o předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo sakrální a kultovní povahy, který je nabízen k prodeji, musí být opatřen osvědčením k trvalému vývozu. Osvědčení se vydává ve třech stejnopisech označených jako A, B, C.

Z. dále udává sankce, které vyplývají z nedodržení postupů uvedených v zákonu.

ČÁST II.: Zrušení vyhlášky Ministerstva školství a kultury č. 239/1959 Ú.I., o vývozu kulturních památek a předmětů muzejní hodnoty.

ČÁST III.: Závěrečná ustanovení.

PŘÍLOHA: V příloze z. je uveden Seznam předmětů kulturní hodnoty s časovým kritériem pro zařazení. Seznam předmětů je rozdělen do 17 částí.

Související pojmy: → kultura, → hodnota kulturní, → historie, → literatura, → umění, → trh s uměním, → památka kulturní, → památka národní, kulturní, → památka sakrální, → muzeum, → archeologie, → památka archeologická, → kult, → obchod s uměním (české právní normy).

L:
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR.

Včelka Mája 24.12016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Fantomas, Včelka Mája, Zofka777