Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

WIPO

Světová organizace duševního vlastnictví (angl. World Intellectual Property Organization - WIPO) je organizací jejímž smyslem je ochrana autorských práv a duševního vlastnictví. W. bylo založeno ve Stockholmu v roce 1967. V roce 1974 se stává specializovanou agendou ochrany duševního vlastnictví pod hlavičkou OSN. K dnešnímu dni sdružuje 189 států. W. sídlí ve švýcarské Ženevě a současným ředitelem je australan Francis Gurry (od 1. října 2008).

W. pokrývá oblast duševního vlastnictví v širším slova smyslu, kdy zahrnuje i oblast práv souvisejících s právem autorským a nehmotné statky. Přední snahou zmíněné organizace je vhodný rozvoj, a také ochrana systému duševního vlastnictví, skrze mezinárodní spolupráci zemí. Cílem organizace není nařizovat zásady ochrany, ty v obecné rovině neobsahuje ani nezobecňuje a nechává je v působnosti jednotlivých států. Smyslem je především koordinace postupů a zajištění mezinárodní spolupráce, ať už na základě diplomatických konferencí např. WCT či WPPT, šířením informací o oblasti duševního vlastnictví a autorského práva nebo sledováním vývoje v jednotlivých státech a vydávání reportů. Současně je snahou W. usnadnění přenosu technologií v rozvojových zemích.

W. integruje a spravuje mezinárodní smlouvy duševního vlastnictví (celkem 26 mezinárodních smluv) a propojuje je s mezinárodními úmluvami z oblasti obchodu (WTO, TRIPS). Mezi nejvýznamnější smlouvu pod správou W. můžeme zařadit Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví.

Pod W. funguje i Mezinárodní úřad duševního vlastnictví (MÚDV) sídlící též v Ženevě, jehož smyslem je zajištění zápisu ochranných známek či mezinárodní patentové třídění.

Česká republika je členským státem W. od roku 1993. V roce 2014 byla Česká republika koordinátorem regionální skupiny států CEBS (středoevropské země a Pobaltí) reprezentující 17 zemí.

Související pojmy → práva autorská, → autor, → vlastnictví duševní.

L:
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha : Linde, 2004. 225 s.

Odkazy:
[1]

[2]

[3]

Michaela Javůrková 1.12.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Michaela, Quido Meruňka, Zofka777