Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Vila

(z lat. villa)

V antice u Římanů rodinný dům a to buď

  • na venkově, se statkem (v. rustica)
  • v campagni – za branami města – se zahradou a vinicí sloužící pro odpočinek, v okolí velkého města či na pobřeží (v. suburbana). V zahradě či libosadu byla zátiší se sochami, vodotrysky, vodopády i jezírky a bývaly doplňovány úchvatnými výhledy a zajímavými průhledy
  • v. přímo ve městě (v. urbana).

U Římanů bývala každá v. zařízena pro celoroční pobyt, obvykle byla pohodlně až přepychově zařízená. Později takto byly nazývány u Římanů všechny hospodářské venkovské stavby s olivovými a morušovými háji, vinicemi, zelnicemi a ovocnými zahradami

V době renesance a manýrismu tento stavební typ ožil především s funkcí rekreační, ovšem nevylučující celoroční obývání. Ústřední dům různého stavebního typu (v., ale i kasino, zahradní palác) byl stavěn uprostřed zahrad s vodními díly a sochami. Od 16. století se objevuje i u nás a označuje se obvykle jako letohrádek. Svého vrcholu dosáhly vilové stavby v dílech mistrů renesance a baroka jako A. Correggio, B. Peruzzi, G. Romano. (např. v. Madama v Římě z roku 1520 pro kardinála Giulia Medici dle Raffaelova projektu. Raffael rozvinul v tomto díle Bramantův styl spolu s A. da Sangallem a G. Romanem.)

V dnešní době označujeme slovem v. samostatný dům se zahradou ve vilových čtvrtích a zahradních městech.

Související pojmy: → letohrádek, → kardinál, → architekt, → manýrismus, → renesance, → baroko, → kasino, → statek, → socha, → zátiší, → zahrada, → antika, → palác, → město zahradní, → urbanismus.

L:
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl dvacátý šestý. Praha : Argo, 2002, 1135 s.
BLAŽÍČEK, Oldřich J., KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991, s. 222.
SYROVÝ, Bohuslav. Architektura: naučný slovník. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1961, s. 310.

Anna Goldmanová 15.4.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777, Zorka Horká