Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Venue

Pojem v. (z angl. = místo shromáždění, místo konání, místo dění, místo činu) označuje jednak 1. universální prostor k provozování umění (tj. vhodný pro divadlo, koncerty, výstavy, přehlídky, setkávání, vzdělávání, ale i pro vydavatelské a nakladatelské činnosti, video studio, nahrávací studio apod.). Jednak lze v. chápat i jakožto 2. určitý typ organizace, tj. polyfunkční umělecké produkční a kulturní centrum, „umělecký inkubátor“, vzdělávací středisko pořádající kursy, stáže, workshopy, semináře, může jít o divadelní či uměleckou školu aj. Příkladem takovéhoto kulturního subjektu v Česku může být Venue music club v Praze v kostele sv. Michaela archanděla [1].

V rámci nestátního neziskového sektoru je pak pro takovýto prostor, organizaci používán analogický termín independent venue.

V analogických významech je pojem v. používán i ve spojení sport venue (ve významu multifunkční sportovní arény, hippodromů, autodromů, olympijských víceúčelových sportovních komplexů [2] nebo všesportovního stadionu [3]); conference venue [4]; v právní oblasti se lze setkat i s pojmy criminal venue nebo civil venue.

Související pojmy: → performing arts, → divadlo, → umění, → centrum kulturní, multifunkční, → místo, → genius loci.

Eva Heřmanová 24.10.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777