Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Valcha

Označení pro pomůcku na praní prádla i zařízení na úpravu vlněných tkanin.

V. pro praní. Zdroj: kuchynskepotreby.cz. Přístup z: [1]

V., původně zvaná prací deska, má zvlněnou desku, o níž se prádlo drhlo. Nejprve byla deska dřevěná, později plechová. Na v-še a v neckách se pralo více ve městech, zatímco na venkově se pralo u vody pomocí pístů. U nás se používala do pol. 20. stol., poté se rozšířily pračky.

Ve druhém významu je v. zařízení poháněné vodním kolem. Je doložená už ve středověku, i když jednoduché valchování je známé mnohem déle. Proces valchování spočívá v opakovaném tlučení do mokré vlněné látky, což strukturu tkaniny zahustí a zesílí. Současně docházelo k odmašťování a vypírání nečistot ze surového sukna. Výsledkem je zplstění látka zvaná sukno. Je trvanlivá, teplá a nepromokavá. Původně se sukno plstilo ručními paličkami. Mechanické v-y byly vybaveny těžkými palicemi (stupami), které byly upevněny na pákách zvaných biče. Ty se kývaly v loži zvaném káčer a tloukly do huňku (prohlubně) ve vydlabané kládě. Pohon stup, zajišťovalo vodní kolo. Stupy byly nadhazovány prostřednictvím kolíků zvaných kříže, které byly zaraženy ve valu (hřídeli kola).

Zároveň se zdokonalil proces máčení. Voda z náhodu vedla do velkého kotle, tam se ohřívala a pak se spolu s odmašťovadly (dobytčí močí) a přepadem odváděla jiným korýtkem přímo pod stupy valchovacího zařízení, kde se proplachovala střídavě studenou vodou. Tomuto vodnímu hospodářství valchaři přezdívali vasrkumšt. Balík tkaniny zvaný podstav se musel pod ranami stup pootáčet. Obsluha v-y musela dávat pozor, aby se tkanina údery nepoškodila nebo dokonce úplně nezničila.

Provoz v-y byl podmíněn udělením privilegia od panovníka či majitele panství (zpravidla ho dostávala města, konkrétní soukeníci jen výjimečně). K největším producentům sukna patřila Jihlava. Na Vysočině byly na mnoha potocích mlýny s v-ou.

Provozovny bývaly primitivní, stísněné a hlučné. Výroba sukna na v-ách začala upadat po třicetileté válce, kdy se na trhu objevily kvalitní, manufakturně vyráběné látky. S rozvojem přádelen a textilek na počátku průmyslové revoluce v-y zanikly. Na jejich místě vznikaly šrotovníky nebo mlýny.

Funkční v. z r. 1828 je k vidění v Rožnově ve Valašském museu v přírodě.

Související pojmy: → skanzen, → museum, → revoluce průmyslová, → mlýn, → sukno, → šrotovník, → textil, → přádelna, → produkce, → tkanina, → hospodářství vodní, → kotel, → kříž, → hřídel, → struktura, → středověk, → plst, → panství.

L: VONDRUŠKOVÁ, Alena. Jařmo, parkán, trdlice, aneb, Výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 171. ISBN 9788024739465; Valcha [on-line]. EkoWATT: Praha 8, © 2018 [cit. 2019-1-7]. Dostupné z: <http://mve.energetika.cz/uvod/valcha.htm>;

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo