Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Věžice

V. je 1. polookrouhlý, polygonální či čtverhranný zesilující prvek středověkého opevnění, který předstupuje před líc hradby nebo stavby. Podobá se baště. Může být prvkem aktivní obrany. Na rozdíl od věže povětšinou nemá vnitřní prostor a hradbu či stavbu, kterou zpevňuje, nepřevyšuje či ji převyšuje pouze střechou. Její ochoz navazuje na ochozy přilehlých úseků fortifikace.

Rozdíl mezi flankovací věží (nahoře) a v-í (dole). Přístup z: [1]

V. nacházíme již u románských hradů (např. Pražský hrad, Roudnice). Tento prvek se k nám dostal pravděpodobně z Francie. V. se užívaly v hradní architektuře 13. století, především u královských hradů (např. Týřov, Zvíkov, Vimperk); výjimečně může v. nahrazovat i věž hlavní (např. hrad Krašov). Vyskytovala se po celý středověk. Velkou oblibu nabyla v. v pozdní gotice a při rozvoji dělostřelby. Tehdy nesla i krytá obranná patra a mohla sloužit i jako podnož velkých arkýřů.

2. věžica je lidové označení pro kabřinec (používané na jihovýchodní Moravě).

Související pojmy: → fortifikace, → bašta, → kabřinec, → hrad, → gotika, → středověk, → arkýř, → stavba, → věž, → ochoz, → střecha.

L:
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 972.
Věžice [on-line databáze]. Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska, © 2003–2011 [cit. 2015-1-11]. Přístup z: [2]

Anna Goldmanová 11.1.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777