Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Věž útočištní

Útočištní věž hradu Hauenštejna (Horní Hrad) v Poohří, 2006. Zdroj: Foto autorka
Pirkenštejnská věž s novodobějším chráněným vstupem a schodištěm (bergfrit, hláska), 2003. Zdroj: Foto autorka
Hrad Hauenštejn, bergfritová dispozice, 2006. Zdroj: Foto autorka
Hrad Pirkenštejn v Posázaví. Kresebná rekonstrukce Jana Heřmana. Zdroj: [1]

V.ú. (synonymicky též bergfrit, bergfried či věž útočištná) je věž, která měla při obléhání středověkého hradu poskytovat případné poslední útočiště jeho obráncům.

V.ú. představovala okrouhlou, čtverhranou či polygonální stavbu, tj. hlavní hradní věž, která byla často umístěna nad zdrojem (pramenem) vody. V dobách míru však nebyla - na rozdíl od donjonu – obývána, ani k obývání vybavena. Vchod do v.ú. byl zpravidla až v úrovni prvního patra, tj. ve výši pěti až deseti metrů nad zemí; přístup do věže byl umožněn lávkou, dřevěným schodištěm či padacím můstkem, jež se daly v případě potřeby spálit či jinak odstranit, a tím prakticky znemožnit nepříteli přístup V.ú. pak mohla být bráněna jako samostatná pevnost.

Přízemí v.ú. bylo přístupné jen otvorem ve stropě (u mnohých hradů a hradních zřícenin je tento otvor dodnes mylně spojován s existencí hladomorny). V.ú. mohla být v dobách míru užívána i jako vězení nebo skladiště. Pod střechou byla útočištná věž opatřena obranným ochozem či podsebitím, jež bylo využíváno k pozorování okolí. V.ú. byla v rámci hradů lokalizována buď v blízkosti brány nebo na nejvyšším bodu hradního areálu, zpočátku volně za hradbou, později v linii opevnění.

Podoba v.ú. V Česku se vyskytuje nejčastěji okrouhlá (Týřov, Cimburk u Koryčan, Cvilín, Švamberk, Hauenštejn, Vízmburk), okrouhlá s břitem (Zvíkov, Svojanov či Strakonice), méně často čtverhranná (Loket, Gutštejn se zaoblenými nárožími ) či víceboká. Příklady dochované v.ú. nebo jejích zbytků lze dále nalézt na hradech Křivoklát, Pernštejn, Pořešín, Příběnice, Herštejn, Roupov, Vlčtejn, Valdek a na zámku Janský Vrch. V zahraničí pak např.

Související pojmy: → věž obranná, → architektura hradní, → fortifikace, → refugium, → břit, → donjon, → bastion, → bašta předsunutá, → most padací, → hladomorna, → zřícenina, → ochoz, → podsebití, → hradba, → porta, → hrad, → typologie hradů, → prak.

Eva Heřmanová 17.10.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Zofka777