Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Věž

(staroslověnsky věža = původně kočovnické obydlí, stan, snad od vézti = ve smyslu převozný domeček)

V. je stavba různého půdorysu a tvaru, jejíž výška několikanásobně převyšuje rozměry základny. Může stát samostatně nebo je přičleněna k jiné stavbě. Většinou má vnitřní prostory, může být ale i plná. Původně se užívala pro obranné, pozorovací a kultovní účely (např. zvonice), později funguje i jako architektonická dominanta a jako technické zařízení (vodárna, maják, televizní v., hvězdárna).

V-e se staly významným prvkem architektonické kompozice až v době otónské renesance a v robě románské, nalezneme je však již u křesťanských chrámů (od 6. století – campanila, minarety). Středověký symbolismus pokládá kostelní v. za ukazatel k nebi. V-e byly součástí městských radnic, hradeb, mostů. Křesťanské chrámy se dle počtu v-í dělí na jednověží, dvojvěží, čtyřvěží.

Typy v-í dle funkce:

 • obytná (donjon),
 • útočištná či obranná (bergfrit),
 • hradební – zpěvňuje exponované části opevnění. Může být opatřena ochozem se střílnami nebo podsebitím.
 • flankovací – hradební v. určená k boční střelbě (flankování). Byla významným prvkem aktivní obrany. Flankovací v-e se prve uplatnily u francouzských castelů, odkud se ve 13. století dostaly do českých zemí. Ve 14. století již netvořily základ opevnění a byly používány spíše ojediněle; znovu se začaly používat s rozvojem palných zbraní na poč. 15. století. Postupně se však ukázalo, že pro dělostřelecké flankování jsou vhodnější bašty.
 • bateriová – pozdně gotická masivní flankovací v., součást dělostřeleckých opevnění. Umožňovala aktivní dělostřeleckou obranu. Většinou je okrouhlá, výjimečně i polygonální, se silnými zdmi, patrová a značně převyšuje přilehlé hradby. Umožňuje velkou koncentraci děl. V českých zemích jsou nejstarším příkladem v-e hradu Kotnova v Táboře. Nejvíce byla rozšířena v 15. století.
 • máselnice – okrouhlá hradební v., která má nad silnější spodní částí uší nástavbu s ochozem. (Název odvozen od tvarově podobné nádoby na stloukání másla).
 • branská – průchozí a průjezdní v. tvořící bránu; vedle toho v-e svírající bránu,
 • schodišťová – v ní je umístěno schodiště,
 • studniční – zabezpečuje zdroj vody,
 • v. mlčení (dachme) – stavěny v dobách sásánovské Persie na vrcholcích hor. Zarathustrovi stoupenci na ně ukládali své zemřelé.
 • záchodová (prevet).

V. katedrály v Amiens měří 130 m, ocelová Eiffelova v. v Paříži 320,7 m, dosud nejvyšší moderní v stojí v Dubaji a zve se Burdž Chalífa, čili Chalífova v. (828 m)

Související pojmy: → podsebití, → hrad, → opevnění, → schodiště, → brána, → campanila, → ochoz, → hradby, → kastel, → donjon, → bašta, → most, → radnice, → kostel, → chrám, → kompozice, → symbolismus, → renesance, → minaret, → zvonice, → hvězdárna, → architektura, → prevét, → katedrála, → bergfrit, → televize, → maják, → vodárna.

L:
MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1957, s. 688.
SYROVÝ, Bohuslav. Architektura: naučný slovník. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1961, s. 308–309.
DUDÁK, Vladislav, Rudolf POŠVA, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 971–972.

Anna Goldmanová 22.3.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka, Zofka777