Z Arts Lexikon
Verze z 15. 12. 2013, 21:32, kterou vytvořil Joe Angrešt (diskuse | příspěvky) (Výzkum archeologický)

Přejít na: navigace, hledání

Výzkum archeologický

A.v. (nebo synonymicky též archeologický průzkum) je ucelený soubor specializovaných vědeckých a výzkumných činností, zajišťujících vědecké poznání, záchranu, uchování a dokumentaci archeologických nálezů jako dokladů o činnosti člověka v minulosti, a to včetně interpretace jejich kulturní a památkové hodnoty. Podle podnětu rozlišuje výzkum záchranný (prvotně vyvolaný vnějším podnětem) a výzkum badatelský či systematický (vyvolaný pouze odborným záměrem). Další kategorizace může archeologické výzkumy podle jejich invazivního charakteru dělit na destruktivní (archeologická lokalita je odborně narušena a nálezy jsou vyzvednuty) a nedestruktivní (využití prospekčních metod, při kterých lokalita zůstává v původním stavu).

Záchranný archeologický výzkum je typ výzkumu, který je vztahu k památkám nutný v případě narušení známé archeologické situace nebo v případě, kdy lze v dotčeném území takovouto situaci očekávat. Z těchto dvou hledisek se pak provádí buď tzv. předstihový archeologický výzkum s cílem zachránit maximum informací nebo tzv. archeologický dohled na výkopech s cílem evidovat dosud neznámé, případně dosud nepřesně lokalizované polohy.

Systematický či badatelský archeologický výzkum je typ výzkumu, který je prováděn kvůli hlubšímu odbornému poznání v oblasti archeologie a vývoje společnosti, za účelem vyřešení vědeckého archeologického problému a je prováděn na území s archeologickými nálezy jinak neohroženém.

Související pojmy: → památka kulturní, → rezervace archeologická, památková, → archeologie krajiny, → archeologie experimentální, → průzkum památek.

L: PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 85.

  • Národní památkový ústav, viz [1]
  • Směrnice č. 3/2008 Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., viz [2]

Tomáš Pek 3.2.2013, Johana Prokopová 13.12.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Xproj87, Zofka777