Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Výbor ICOM, Český

V. ICOM, Č. sdružuje česká muzea a muzejní pracovníky a snaží se o jejich profesní a morální rozvoj. ICOM – Mezinárodní rada muzeí (International Council of Museums) – je mezinárodní profesní nevládní organizace se statutem konzultanta UNESCO. V. ICOM, Č., založený v roce 1994, nahradil Československý výbor ICOM – jeden ze 14 zakládajících členů Mezinárodní rady muzeí ICOM v roce 1946.

Hlavním cílem V. ICOM, Č. je podpora zapojení českých muzejních pracovníků do mezinárodní komunity účastí na konferencích mezinárodních výborů ICOM v zahraničí i u nás a podpora výstavní a publikační činnosti s mezinárodním přesahem. Výbor napomáhá spolupráci a výměně informací mezi členy organizace, podílí se na realizaci programu ICOM jak v ČR, tak i v zahraničí, podporuje rozšiřování členské základny ICOM z řad pracovníků muzeí a galerií v ČR. Je hlavním prostředníkem pro komunikaci mezi ICOM a jeho členy v ČR. Výbor dále pořádá odborné exkurze, konference a kolokvia (např. Nové expozice - od vize k realizaci, Paměťové instituce a legislativa). Podporuje každoroční pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a v rámci oslav Mezinárodního dne muzeí pak vyhlašuje a uděluje v této soutěži zvláštní cenu.

Vedle toho ICOM pomáhá vytvářet konkrétní pravidla pro muzejní práci, např. etické kodexy, přibližuje muzejní práci veřejnosti, bojuje proti krádežím a kupčení s uměleckohistorickými předměty a přírodninami, vypracovává postupy na ochranu a záchranu muzejních sbírek stižených přírodními a jinými katastrofami, každoročně vyhlašuje program pro oslavu Mezinárodního dne muzeí apod.

V současnosti (tj. od roku 2015) výboru předsedá M. Lehmannová.

Související pojmy: → ICOM, → muzeum, → kodex etický, → sbírka, → den muzeí, Mezinárodní, → exkurze, → expozice, → konference, → kolokvium, → organizace, → galerie, → legislativa v oblasti kultury, → komunita, → instituce paměťové, → Gloria musaealis.

L:
Statut a organizační řád českého výboru ICOM [on-line]. © 2010 [cit. 2015-8-24]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 24.8.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777