Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Urbanistika

Podle ABZ Slovníku cizích slov je u. 1. nauka o stavbě lidských sídel; modernějším a novějším pojmem a synonymem u. je → urbanismus.

Podle Skokana lze u. chápat a definovat též jako 2. teorii i praxi plánování a výstavby měst a městských aglomerací i velkých venkovských sídel. U. se zabývá složitým komplexem sociálně-ekonomických, stavebně-technických, architektonicko-uměleckých a zdravotně-hygienických problémů (např. rozmístěním výroby a obyvatelstva na území sídelního celku, regulací růstu měst a městských aglomerací, jejich rekonstrukcí a vybaveností v kontextu s problémy životního prostředí, s organizací dopravní sítě, formováním jejich architektonického vzhledu, jež by měl odpovídat estetickým požadavkům, národním a historickým specifikům, ale i místním přírodně-klimatickým podmínkám).

Podle některých starších definic je u. „vědní disciplína zabývající se projektováním, půdorysným řešením města“ (E. van Cleef, 1957), resp. „Označení pro prakticky orientované složby výzkumu měst (v úzkém vztahu k městskému plánování a architektuře). Urbanistika je chápána především jako přípravná a pomocná činnost pro plánování a výstavbu měst“ (Diercke). Tentýž autor dále charakterizuje u. jako „Výzkum měst, mezioborový výzkum zabývající se městy jakožto prostorovými, sociálními, hospodářskými a historickými útvary; zkoumá zejména strukturu, vývoj, regionální diferenciaci. Při výzkumu měst spolupracují geografové, sociologové, národohospodáři, historikové, historikové umění, architekti a územní plánovači, statistikové a odborníci příbuzných disciplín.“ (Skokan)

Související pojmy → urbanismus, → urbanizace, → město, → ekologie sociální, → kunsthistorik, → architektura městská, → architektura moderní, → architektura socialistická, → architektura industriální.

L: SKOKAN, Ladislav. Úvod do teorie geografie II. Ústí nad Labem : UJEP, 1999, s. 248, 308 s.; ABZ Slovník cizích slov. Přístup z: [1]

Eva Heřmanová 30.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777