Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Urbanismus

U. je nauka, resp. pragmatická disciplína řešící prostorové uspořádání komunikací, celků a souborů staveb ve vztahu k jejich okolí, a to zpravidla v prostředí měst. U. vytváří provozuschopný celek, který reflektuje různé podmiňující faktory. Pro u. je základem udržitelný rozvoj, který integruje faktory sociální, ekonomické, kulturní a faktory životního prostředí.

U. řeší přetváření či vytváření místa, tvoří: 1. podmínky pro současnou i budoucí zástavbu města; 2. funkční i emocionální užitek lidí v něm se pohybujících. Urbanista, který urbanistickou koncepci určitého sídla vytváří, má pracovat ve veřejném zájmu a brát v úvahu dlouhodobé potřeby.

U. je základní součástí měst; ve starším pojetí byla tato disciplína nazývána též jako → urbanistika. Naproti tomu je pak pojem urbanizace přímo definován jako „stávání se městským.“ Kvalitní u. je hodnotou města, jednak zohledňuje vývoj a historii místa. Jako další označení a chápání pojmu u. může sloužit územní plánování.

L: HALÍK, Pavel, KRATOCHVÍL, Petr, NOVÝ, Otakar. Architektura a město. Praha : Academia, 1998, 204 s.

Lucie Ševčíková 19.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777