Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Urban design (městské projektování)

U.d. česky městský design či městské projektování, je proces plánování a projektování měst a obcí. Jedná se o ucelený proces, při kterém se určuje forma, podoba a charakter budov, ulic, čtvrtí a celých měst. Městskému projektování předchází plánování, které zahrnuje proces rozhodování o tom, jaký typ veřejného prostoru má být zbudován. U.d. je pak především o navrhování veřejných prostranství. U.d. může být vnímán jako specifická podkategorie územního plánování zaměřená na hustě obydlené plochy a území.

Úkolem u.d-u je vytvořit kvalitní a atraktivní místo k životu v městech. Klade si za cíl začlenit a sjednotit jednotlivé urbánní části a jejich systémy do funkčního organismu města. Propojuje tak architekturu, krajinotvorbu a městské plánování.

Dle Carmona kvalitní u.d. přináší mimo jiné ekonomickou hodnotu (např. vysoké výnosy z investic, snižování výdajů na údržbu, posilování identity místa) a sociální a environmentální hodnoty (posilování pocitu bezpečnosti, hrdosti a příslušnosti k danému místu).

Související pojmy: → design, → město, → plánování územní, → prostor veřejný, → prostor veřejný urbánní, → urbanismus, → architektura, → krajinotvorba, → krajina městská, → kvalita života, → prostředí životní, → identita, → identita lokální, → patriotismus.

L:
CARMONA, Matthew. Public places - urban spaces: the dimensions of urban design. Oxford : Architectural Press, 2010.
MONTGOMERY, Charles. Happy city. Toronto : Doubleday Canada, 2011.
WASHBURN, Alexandros. The nature of urban design: a New York perspective on resilience. ISBN 16-109-1380-9.

Odkazy:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) [online], 9.10.2015. V čem tkví kvalitní městský design? Přístup z: [1]

Pogranová 11.5.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Mandelinka, Quido Meruňka, Zofka777