Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Umění ve veřejném prostoru

Ve veřejném prostoru se můžeme setkat s tak bohatým výběrem akcí a uměleckých žánrů, na jaký si jejich tvůrci troufnou. Například koncerty, divadelní produkce, performance, happeningy, one man show, velká škála odvětví odvozených z výtvarného umění (sochy, instalace, intervence, street art), ale i festivaly, pouliční hry, site specific art, komunitní projekty, negalerie a další.

Dle Fišera umění ve veřejném prostoru „zahrnuje širokou škálu nejrůznějších projevů a médií. Dříve to byly výzdoby chrámů a dalších význačných budov, sochy světců na veřejných prostranstvích a hřbitovní sochařství, později v 19. století převládly pomníky a pamětní desky. Stále silněji se také uplatňovalo volné umění, zejména plastiky dekorující veřejná prostranství – parky, náměstí, ulice a od šedesátých let ve východním bloku také sídliště. Umění ve veřejném prostoru vždy sehrávalo ve společnosti důležitou roli: kromě své estetické dimenze reprezentovalo své objednatele a vyjadřovalo jejich společenský statut, v případě státních zakázek odráželo charakter vládnoucí moci a její interpretaci historie, pointovalo veřejná prostranství a podtrhovalo význam nejdůležitějších veřejných budov, ať už to byly chrámy, kulturní statky, sídla veřejných institucí nebo průmyslové a bankovní paláce

Čilé umělecké aktivity ve veřejném prostoru produkují subkultury graffiti a street artu, které se často vzájemně prolínají. Světově uznávaný je umělec Banksy, v českém prostředí jsou nejznámější umělci Point, Pasta, Enkid a další. Nejčastější technikou, street artu v Praze je tzv. stencil, jde o sprejování graffiti barvy na zeď přes šablonu. (Foldynová, Jakš, Janíček, Zikmund)

Umění, které atakuje, probouzí z letargie, tím, že poukazuje na kontroverzní témata ve společnosti a zároveň narušuje veřejný prostor, pro který je primárně určeno, bývá nazýváno angažované umění. V Čechách jsou tomuto fenoménu nejblíže umělecké skupiny Kamera Skura, Pode Bal, Rafani, Guma Guar, Ztohoven. (Foldynová, Jakš, Janíček, Zikmund)

Dle Schmelzlové je „site-specific art umění vytvářené pro zvláštní místo nebo umění pracující s určitým místem. Často jde o volnou krajinu, veřejný městský prostor nebo nevyužívané architektonicky zajímavé objekty. Mohou to být sakrální objekty nebo technická, užitková a průmyslová architektura (továrny, nádraží, sklady. Vzniklá díla jsou jedinečná a neopakovatelná mimo jiné tím, že se nedají bez dalších zásahů a úprav přenést na jiné místo.“

Související pojmy: → prostor veřejný, → performance, → happening, → umění, → žánr umělecký, → graffiti, → Street Art, → subvertising, → open air, → Public Art, → site specific art, → umění angažované, → guerilla art, → guerilla knitting, → Guerilla Poetring, → guerilla gardening.

L: FIŠER, Marcel, ORTMEIER, Martin (2010). Venku/Draussen – Umění ve veřejném prostoru v jihozápadních Čechách a Dolním Bavorsku 1990-2010. Horažďovice : Centrum pro dějiny sochařství Horažďovice, o.s.; FOLDYNOVÁ, Adéla, JAKŠ Filip, JANÍČEK, Šimon, ZIKMUND, Ladislav (2008). Pouliční umění/teorie na ulici. Praha : o.s. Interaktiv.cz; SCHMELZLOVÁ, Radka. Site specific art: Lekce z landartu, performance a konceptuálního umění [online]. 2008, č. 2. Dostupné z: [1]

Barbora Mitošinková 17.9.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Barbora Mitošinková, Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777