Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Umění postmoderní

U.p. je umělecká tendence, prosazující se v období po druhé světové válce zejména v architektuře. U.p. zaujímá výrazně odmítavý postoj vůči doposud převládající moderně, jeho hlavním cílem je překonat stereotypy svazující lidskou tvořivost. Tato tendence ale také výrazně zasahuje do literatury a filosofie, zde ji lze chápat jako názorovou pluralitu brojící proti koncepci jediné pravdy a cíle.

U.p. odmítá mechanizaci a pasivní postoj tehdejší kultury, podporuje rovnocennost odlišných postupů, rozdílný pohled na tutéž skutečnost a nejednotnost lidského vkusu. Uznává metaforičnost, hru s tvary a výtvarný vtip, důležitým rysem postmoderního díla je různorodost a nepřehlednost; běžně se setkáváme s koláží a prvky odkazujícími na historické směry. Pro u.p. je stěžejní proces tvorby, ne samotné dílo.

Související pojmy: → koláž, → umění akční, → postmodernismus, → postmoderna.

L: TROJAN Raul, MRÁZ Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. I. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 240 s.

Jana Konopáčová 8.1.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777