Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Umění komunitní (community arts)

U.k. lze charakterizovat jako 1. tvořivou uměleckou práci s komunitou lidí nebo jako 2. komunitní programy či projekty a jejich výsledky zaměřené obsahově na oblast umění a tvůrčí činnost, jejichž cílem je jednak spontánní posílení sociální soudržnosti mezi lidmi, resp. mezi lidmi a institucemi (posílení kontaktů, posílení vzájemného poznání a komunikace), jednak i podpora aktivní participace na společenském životě a místní kultuře dané komunity (umožnění společné tvorby a společné prezentace). Obecněji lze u.k. chápat i jako 3. formu lidské sebeorganizace v oblasti uměleckých aktivit v případě absence dosahu státních institucí, též jako umělecký provoz v komunitních a sociálních souvislostech. Méně často se pojem u.k. používá ve významu 4. umění relativně uzavřené umělecké komunity (např. současné pražské umělecké komunity či ruské „tusovky“ z poloviny 90. let, viz Tusovka).

U.k. zpravidla nevytváří opoziční kontrakulturu, ani nepředstavuje typické projevy určité subkultury v oblasti umění (srovnej → kontrakultura, → subkultura, → kultura alternativní, viz i → divadlo komunitní, → umění participační), ale lze je vysvětlovat a spojovat s jeho převažující sociální funkcí, ať již jde o „institucionalizaci zdola“ u komunity neumělecké (tj. u osob pouze se uměním a tvořením "bavících") nebo i u komunity umělecké (tj. u osob umělecky nadaných, trávících svůj volný čas v takovýchto společenstvích, popř. prostorách, zpravidla bez větších snah o sebeprosazení se). Příkladem takto fungující umělecké komunity může být i galerie v uměleckém squatu, zvláštním typem umělecké komunity je i komunita umělecká, on-line.

Primárním cílem existence obou typů takovýchto komunit je právě a zejména sociální kontakt (jeho intenzifikace a zkvalitnění), společným důvodem je pak nedostatek institucionální podpory, jenž stimuluje právě aktivity „zdola“.

Eva Heřmanová 30.3.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777