Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Umění domácí (home art)

U.d. označuje 1. vizuální umění z doby budování socialismu (v Česku z let 1948-1989), které vytvářeli lidé ve svých domovech z běžně dostupných materiálů (např. špejlí, překližky, korku, pivních zátek, drátů, bužírky, cínu, kinofilmu, látek, lahví aj.) nebo i z materiálů netradičních (např. samorostů). Takovéto amatérské výtvory neměly obvykle příliš vysokou uměleckou hodnotu, jejich tvůrci nebyli ani profesionálními řemeslníky, ani umělci, spíše jen zručnými kutily.

U.d. lze také chápat jako 2. způsob tvůrčího trávení volného času svépomocnou výrobou dekorativních artefaktů (i když ne vždy v pozitivním smyslu estetických), jejichž hlavním cílem bylo zkrášlování domovů (a to jednak z důvodu nedostatku určitého zboží, viděného např. v zahraničních kalalozích, jednak z přirozené potřeby estetické výzdoby domova). V tomto smyslu jde i o určitý typ subkultury, resp. "folklor" reálného socialismu.

Pojem u.d. bývá chybně zaměňován i za pojmy umění lidové, umění naivní, art brut, pop-art, umění dekorativní nebo i za domácí kutilství (v duchu DIY kultury a televizních receptářů Přemka Podlahy); kutilství ale ve svém výsledku postrádá estetickou dimenzi a obvykle se týká předmětů a pomůcek každodenního života.

Lidové umění se na rozdíl od u.d. odlišuje pragmatickým (nikoliv uměleckým) motivem vzniku, bývá součástí lokální kultury a místní tradice, bývá anonymní a dotýká se oblasti malířství, keramiky, architektury, textilních technik a technik výroby artefaktů z přírodních materiálů (např. ze slámy, kukuřičného šustí, vrbového proutí aj.). Podrobněji viz heslo → umění lidové. Naivní umění se týká pouze malířství, které je charakteristické určitou mírou naivity, neškolenosti, prostoty, neznalosti a nepoužívání perspektivy. Podrobněji viz heslo → umění naivní. Art brut čili výtvarné "syrové umění", jehož autory jsou převážně sociálně vyloučené osoby (vězni, duševně nemocní, sociálně slabí), které inspiraci čerpají ze svých vlastních zdrojů a prožitků a svá díla vytvářejí mimo institucionální rámce, mimo převažující umělecké směry a pouze na základě vnitřní potřeby tvořit. Podrobněji viz heslo → art brut. Pop-art čili umělecký výtvarný směr snažící se umění zpřístupnit, a to i pomocí neuměleckého zpracování, využíváním reklamy, plakátů, komiksu, karikatur, ilustrací, filmu, symbolizací věcí každodenní potřeby, tj. povýšením obyčejných předmětů na umělecká díla. Podrobněji viz heslo → pop-art. Dekorativní umění je umění, jehož hlavním cílem je vytvoření výzdoby předmětů či objektů dekorativními prvky; obvykle v sobě spojuje ornament a funkčnost. Podrobněji viz heslo → umění dekorativní. DIY kultura je realizována lidmi, neprofesionálními umělci či řemeslníky, kteří vyrábějí předměty každodenní potřeby, někdy mající i umělecké rysy; vyrábějí je nikoliv primárně pro výzdobu (jako je tomu u u.d-ho), a to z předmětů jim běžně dostupných. Podrobněji viz heslo → DIY kultura.

Znakem u.d. je vedle subjektivně vnímané dekorativní funkce jeho autenticita, spontánní vznik, imitace klasického umění (např. empírových předmětů), někdy kýčovitost, kurióznost a zpravidla neprodejností vytvořených artefaktů. U.d. je starší generací vnímáno jako reminiscence jejich dětství, nostalgie starých časů či ostalgie, mladší generací pak často ironicky jako relikt období socialismu, v lepším případě jako zajímavé retro.

Typickými výrobky u.d-ího byly lampičky, lakované samorosty, umělé květiny, zvířátka (např. volavky), figurky (např. zajíčků z pivních zátek), pohádkové aj. postavy (Ferda Mravenec, voják Švejk, Brouček, Rumcajs apod.). Takovéto výrobky sloužily především k výzdobě příbytků, chat či chalup, jako dětské hračky nebo osobní dárky.

V současné době se u.d. dočkalo rehabilitace, prvních výstav, odborných umělecko-vědních diskusí i publikací. Historicky první výstavou u.d-ho byla výstava s názvem Domácí umění. Výstava opomíjených kuriozit (Kulturní dům v Dobříši, 2007) (Syslová).

Související pojmy: → DIY kultura, → umění, → umění vizuální, → amatér, → amatérismus, → umělec, → řemeslo, → umění dekorativní, → umění lidové, → umění naivní, → art brut, → pop-art, → kýč, → artefakt, → dekorace, → estetika, → imitace, → originál, → autenticita, → seberealizace, → diskurz, → relikt, → simulakrum, → kratochvíle, → kuriozita, → subkultura, → retro, → reminiscence, → nostalgie, → ostalgie.

Eva Heřmanová 10.8.2014

L:
SYSLOVÁ, Šárka. České domácí umění v proměnách času a vnímání. In: DANIEL, Ondřej, KAVKA, Tomáš, MACHEK, Jakub a kol. Populární kultura v českém prostoru. Praha : Karolinum, 2013, s. 200-210, 327 s.
VESELÝ, Pavel. Domácí umění. Salon, literární příloha Práva, 2007, 3-6.
VESELÝ, Pavel. Pár piv - a máme zajíce. První pokus o rehabilitaci domácího umění z časů reálného socialismu. Respekt, 18, 2007.
VESELÝ, Pavel. Kuriozity socialistické domácnosti. Orientace, Lidové noviny, 6, 2007.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777