Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Uměleckohistorická společnost v Českých zemích

U.s.Č.z. (UHS) je organizace sdružující české i zahraniční historiky umění a studenty tohoto oboru; vznikla v roce 1990 a funguje pod Ústavem dějin umění AV ČR. Cílem společnosti je hájit zájmy oboru a historiků umění, informovat své členy o oborových aktualitách; společnost umožňuje aktivně se zapojit do činnosti několika odborných sekcí a získávat členské výhody (např. vstup volný nebo se slevou do vybraných galerií a muzeí v ČR). U.s.Č.z. pořádá každoročně valnou hromadu a jednou za tři roky sjezd českých historiků umění (při sjezdu se vždy volí nový výbor společnosti). Taktéž vydává Bulletin UHS – od roku 1995 byl vydáván nejprve čtyřikrát ročně, postupně v dvojčíslech a od roku 2000 vychází dvakrát ročně.

U.s.Č.z. vyvíjí veřejnou činnnost v několika sekcích:

  • Sekce pro ochranu památek se od roku 2000 snaží zasadit o ochranu památek a o ohrožená umělecká a architektonická díla dosud opomíjených epoch (především z 19. století a novější).
  • Sekce galerií a muzeí se snaží vytvářet podmínky pro aktivní zapojení výboru společnosti do aktuálních kauz spojených s fungováním galerijního a muzejního provozu (jedná se především o přípravu podkladů pro zaujetí stanoviska k těmto problémům).

U.s.Č.z. spolupracuje s American Jewish Joint Distribution Committee při udělování Baderova stipendia pro výzkum malířství 17. století pro badatele do 35 let. Společnost jmenuje odbornou komisi, která žádosti uchazečů posoudí (M. Bartlová, H. Seifertová a M. Šroněk).

U.s.Č.z. také každoročně uděluje ocenění za vynikající práci v oboru a to:

  • Cenu Josefa Krásy – určena pro badatele do 40 let (od doby založení společnotsti).
  • Cenu Uměleckohistorické společnosti – udělována významným představitelům oboru za mimořádné výkony (od roku 2001).

Související pojmy: → umění, → malířství, → stipendium Baderovo, → dějiny umění, → Ústav dějin umění AV ČR, → galerie, → muzeum, → péče památková, → bulletin, → historik umění.

Odkazy:
Uměleckohistorická společnost v Českých zemích [on-line]. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích: Praha 1 [cit. 2014-6-11]. Přístup z: http://www.dejinyumeni.cz/index.php?p=1.

Anna Goldmanová 11.6.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777