Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

UNIMA

UNIMA (UNion Internationale de la MArionette) je mezinárodní nevládní organizace se statutem nevládní organizace přidružené k UNESCO, celosvětově sdružující lidi rozvíjející loutkářské umění. Snaží se podporovat takové loutkářské umění, které bude sloužit humánním hodnotám.

Cílem UNIMA je propagace a rozvoj loutkářského umění těmito způsoby:

  • podpora komunikace a výměny informací mezi loutkáři,
  • organizace kongresů, přednášek, festivalů, výstav a soutěží,
  • pomoc členům organizace při prosazování jejich zájmů v profesionálních aktivitách (finančních, právních apod.),
  • podpora profesionálního vzdělání, prohlubování výzkumu,
  • udržování loutkářské tradice,
  • propagace využití loutky jako prostředku etické a estetické výchovy.

Vrcholným orgánem UNIMA je Kongres, který se koná jednou za 4 roky. Činnost UNIMA mezi kongresy řídí výkonný výbor, prezident a generální sekretář. Dalšími orgány jsou Rada (schází se jednou za dva roky) a komise – v roce 1996 bylo ustaveno 13 komisí (např. pro vzdělávání a profesionální formaci, pro „loutkářství ve výchově“, pro amatéry). Organizace má národní střediska, která mohou vzniknout zapojením již existující loutkářské organizace do UNIMA nebo domluvou alespoň deseti jednotlivci či kolektivy z jedné země. V zemi, která nemá národní středisko, může generální sekretář pověřit jednoho člena této země funkcí reprezentanta UNIMA.

Členy Rady Českého střediska UNIMA v současnosti jsou: N. Malíková, S. Doubrava a J. Kostroun. Ve Výkonném výboru dlouho pracovala N. Malíková, předsedkyně českého centra. České středisko se mj. podílí na organizaci festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem a vydávání časopisu Loutkář. Na výše zmíněném festivalu diváci, členové UNIMA, oslovení odborníci a širší umělecká veřejnost rozhodují svými hlasy o nejlepší inscenaci, která poté obdrží cenu ERIK.

UNIMA byla založena v Praze v roku 1929, u příležitosti V. sjezdu českých loutkářů, kam přijeli hosté z řady dalších zemí. Prvním prezidentem UNIMA byl zvolen významný český loutkář a organizátor, J. Veselý. V letech 1939–1957 byla činnosot přerušena; znovuobnovena byla opět v Praze roku 1957. Sídlem generálního sekretariátu byla až do roku 1972 Praha. Od 80. let 20. století vzniká mnoho nových středisek i na všech kontinentech. Roku 1993 bylo založeno České středisko se sídlem v Divadelním ústavu. V současné době sdružuje UNIMA okolo 9000 členů z 80 zemí všech kontinentů.

UNIMA vydala vedle řady dalších publikací i Světové encyklopedie loutkářského umění („Worldwide Encyklopedia of Puppetry Arts“). Vytvořila obrázkovou knihovnu, na níž se mohou podílet všichni (umístěna zde [1]). Na portálu loutkářského umění (Portail des Arts de la Marionnette) je zpřístupněna řada dokumentů jako např. zpravodaje, zprávy z kongresů, videa a fotografie atd.

Webové stránky organizace, viz [2].

Související pojmy: → loutka, → loutkář, → umění loutkářské, → divadlo, → divadlo loutkové, → encyklopedie, → knihovna, → publikace, → zpravodaj, → video, → fotografie, → kongres, → ústav Divadelní, → časopis, → festival, → inscenace, → amatér, → propagace, → estetika, → etika, → tradice, → výstava, → portál, → UNESCO, → hodnota, → humanismus, → dokument, → festival, → soutěž, → cena UNIMA - ERIK.

Odkazy:
unima.org [on-line]. Secrétariat Général de l'UNIMA: Charleville-Mézières France [cit. 2015-6-11]. Přístup z: [3]
Co je UNIMA? [on-line]. Divadelní ústav: Praha 1, © 2015 [cit. 2015-6-11]. Přístup z: [4]

Anna Goldmanová 11.6.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777