Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

UNESCO

Pojem UNESCO je zkratkou z anglického názvu United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, do češtiny překládaného jako Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu; mezinárodní organizace přidružená k OSN, založená roku 1946, se sídlem v Paříži. Program činností U. představuje vzdělávací programy, odstraňování negramotnosti, zavádění povinné školní docházky, zvyšování úrovně vzdělávání, kulturní spolupráci, mezinárodní výměnu vědeckých a pedagogických pracovníků.

Na řízení této organizace se podílí dle Ústavy tři hlavní orgány:

1) Generální konference UNESCO - zasedá každé dva roky, je tvořena zástupci všech členských států (v současné době 195), přijímá mezinárodní smlouvy, přijímá a schvaluje program a rozpočet organizace,

2) Výkonná rada UNESCO - dohlíží na plnění programu schváleného Generální konferencí UNESCO, v současné době má 58 členů,

3) Sekretariát - je servisní a výkonná složka organizace v čele s generálním ředitelem, voleným na 4 roky.

Z hlediska managementu a marketingu kultury patří mezi významné činnosti UNESCO i ochrana a prezentace památek přírodního a kulturního dědictví(viz [1]) a monitoring celé zájmévé oblasti této organizace prostřednictvím vlastního statistického úřadu UIS (UNESCO Institute for Statistics, [2]).

Související pojmy: → seznam světového dědictví UNESCO, → památka UNESCO, → seznam indikativní, Světového dědictví UNESCO, → seznam světového dědictví UNESCO v ohrožení, → hodnota mimořádná universální.

Zbyněk Verner 18.4.2013, Eva Heřmanová 20.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777