Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

UIA

UIA (Union internationale des Architectes, angl. „The International Union of Architects“) unie, která sdružuje nevládní organizace architektů (svazy, obce, někdy komory aj.) ze 124 států, sídlí v Paříži. Byla založena roku 1948 zástupci 27 států v Laussane ve Švýcarsku. (Ve stejném městě bylo založeno hnutí CIAM). Činnost UIA je rozdělena do pěti geografických regionů:

I. Evropa (západní Evropa),

II. státy bývalého Sovětského svazu a jeho satelity (včetně ČR),

III. Severní a jižní Amerika,

IV. Asie a Oceánie,

V. Afrika.

Členění nebylo založeno na podobnosti klimatu, topografie a geologie a z nich vyplývajících tradic. Rozčlenění se dosud nezměnilo; ČR se potýká s jinými problémy, než většina zemí v regionu II., tudíž jí z členství v UIA neplyne žádný velký přínos. Mnoho států seskupených do jednotlivých oblastí má i vážné sousedské konflikty či jsou jejich vztahy napnuté, což se promítá do atmosféry i schopnosti řešit oborové problémy (v českém prostředí je to např. nakládání s veřejným prostorem, nedostatek a nedostatečná průhlednost architektonických soutěží aj.). ČR je v unii zastoupena 4 hlasy, Česká komora architektů je členem unie.

UIA celkem sdružuje 1,3 milionů členů ze 124 zemí. Na počátku své existence řešila problémy poválečného stavu: nedostatek bydlení pro velké množství lidí. Největší boom zažila od konce 50. do počátku 70. let 20. století.

Unie pořádá fóra a každé tři roky kongres; od okamžiku založení proběhlo již 23 kongresů. V roce 1967 se kongres konal v Praze a prezidentem byl zvolen V. Machonin. Letos bude probíhat v Durbanu v Jižní Africe na téma „Jiná architektura“ („Other way architecture“).

Na kongresu je od roku 1984 udělována cena Gold Medal. Mezi oceněnými najdeme architekty jako H. Fathy (1984), R. Pietila (1987), R. Moneo (1996). Vedle toho jsou udělovány i další ceny:

  • Sir Patrick Abercrombie Prize – za územní plánování a regionální rozvoj,
  • Auguste Perret Prize – za technologie užité v architektuře,
  • Jean Tschumi Prize – za teorii architektury, kritickou nebo vzdělávací činnost,
  • Sir Robert Matthew Prize – za zvyšování kvality lidských sídel,
  • Vassilis Sgoutas Prize – uděluje se od roku 2008, a to za zlepšování životních podmínek nejchudších komunit.

UIA dále pořádá mezinárodní architektonické soutěže (mezi takto zrealizované projekty patří např. Operní dům v Sydney, Centrum G. Pompidou v Paříži).

Současným presidentem unie je A. Dubler.

Související pojmy: → architektura, → soutěž architektonická, → prostor veřejný, → komunita, → teorie architektury, → rozvoj regionální, → kritika, → kongres, → fórum, → topografie, → tradice, → CIAM, → komora architektů, Česká.

L:
cka.cc [on-line]. Česká komora architektů: Praha 1 [cit. 2014-6-22]. Přístup z: http://www.cka.cc/zahranici/accord_uia
uia-architectes.org [on-line]. General Secretariat of the International Union of Architects: Paris [cit. 2014-6-22]. Přístup z: http://www.uia-architectes.org/en/contact-uia#.U6dTqijpX9I

Anna Goldmanová 23.6.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777