Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

UEHHA

UEHHA je zastřešující organizace 18 národních asociací historických budov, kdy další tři země jsou přidruženy jako pozorovatelé. Celkově zahrnuje asi 50 000 historických staveb (35 % evropského historického dědictví). Hlavním cílem je přijmout na evropské úrovni opatření umožňující zachování kulturního dědictví a historických staveb a to zejména skrze správné nastavení dědické daně, sazby DPH, zamezení nezákonného obchodování s kulturními statky atd. Sídlo UEHHA je v Bruselu.

  • Sdružení se snaží ve svůj prospěch ovlivnit instituce, politiky, média a podniky.
  • Podporuje evropskou spolupráci v oblasti zachování historických domů a zahrad.
  • Poskytuje platformu pro výměnu informací a podporu národních asociací historických budov.
  • Snaží se vyvolat zájem o historické, estetické, vzdělávací, environmentální, ekonomické a sociální otázky týkající se historických domů a zahrad.
  • Snaží se zlepšovat stav historických staveb, parků, zahrad a pozemků.
  • Hájí zájmy svých členů a lobbuje za ně přímo v orgánech EU.

Asociace UEHHA má tyto orgány: valnou hromadu (složenou z guvernérů 20 národních asociací – většinou jsou to předsedové těchto sdružení nebo jejich zástupci), šestičlenný výkonný výbor a presidenta, jímž je Comte Rodolphe de Looz-Corswarem.

UEHHA vydává zprávy o své činnosti, v nichž pojednává především o svých úspěších v oblasti sazby DPH, daňového systému, životního prostředí a energií atd., poskytuje cenné informace o aktivitách sdružení a jeho publikacích.

Od roku 2003 uděluje cenu European Historic Houses Association Award, dříve známou jako Heike Kamerlingh Onnes Award. Oceňuje soukromého vlastníka, vlastní organizaci nebo profesionála (nejlépe člena jeden ze spolupracujících sdružení evropských historických budov) za jeho přínos k zachování, ochraně a podpoře kulturního dědictví.

ČR je také členem UEHHA.

Související pojmy: → prostředí životní, → informace, → sdružení, → publikace, → dědictví kulturní, → EU, → organizace, → lobbing, → park, → asociace, → média.

Odkazy:
europeanhistorichouses.eu [on-line]. The European Historic Houses: Brusel, © 2013 [cit. 2014-11-13]. Přístup z: [1]

Anna Goldmanová 13.11.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777