Z Arts Lexikon
Verze z 20. 2. 2012, 21:33, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vzdělání

Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor ekonomická a regionální geografie, 1984, Mgr.; Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor ekonomická a regionální geografie, 1985, RNDr.; Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor sociální geografie a regionální rozvoj, 2010, Ph.D.

Programy zvyšování kvalifikace

kursy „English Language Studies“, Lite English School Prague, 2006; kurs „Kartografická tvorba v GIS“, PřF UK, 2007; modul „Pokročilé kvantitativní metody, tvorba hypotéz, ekonometrie“, OPPA, FPH, VŠE, 2011

Průběh zaměstnání

1984-1988 Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta, asistentka; 1989-1998 Sociologický ústav AV ČR, odborná, poté vědecká pracovnice; 1998-2009 VŠE v Praze, katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, poté katedra regionálních studií, odborná asistentka; 2005 Vysoká škola regionálního rozvoje v Praze, o.p.s., externí vyučující; 2008 VŠE v Praze, katedra managementu, externí vyučující; 2006-2011 Metropolitní universita Praha, o.p.s., katedra právních disciplín a veřejné správy, poté katedra ekonomie, poté Katedra mezinárodního obchodu Katedra mezinárodního obchodu MUP Praha, KMO, [1], externí vyučující; 2009-2012 Katedra arts managementu, KAM VŠE, [2], Podnikohospodářská fakulta, VŠE v Praze, odborná asistentka

Vědecko-výzkumná činnost

Trh bydlení, jeho regionální diferenciace a sociální souvislosti (GA403/96/0390), GAČR, členka řešitelského týmu, 1996-1998; Rodinné a reprodukční chování mladé generace (IAA8028701), GAAV, členka řešitelského týmu, 1997-1999; Veřejná správa v podmínkách informačních a telekomunikačních technologií, IGA VŠE, členka řešitelského týmu, 2004-2005; Ekonomické aspekty revitalizace a využívání nepřístupných památkových objektů, IGA VŠE, hlavní řešitelka, 2005-2006; Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností, MMR ČR, členka řešitelského týmu, 2004-2006; Hybné síly institucionalizace regionů: regionální identita a identita regionů v Česku v období jeho integrace do Evropy regionů (GP205/06/P386), GAČR, členka řešitelského týmu, 2008; Inovace studijních předmětů pro vedlejší specializaci oboru Arts management, FRVŠ, členka řešitelského týmu, 2009; Kultura jako konkurenční výhoda Česka (potenciál a konkurenceschopnost vybraných odvětví kultury po roce 1989), Hlávkova nadace, hlavní a jediná řešitelka, 2011-2012; On-line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu, FRVŠ, 2012

Publikační činnost viz PCVSE, [3]

Zahraniční aktivity

Local Democracy and Innovation Project – výzkum formování nových politických elit na lokální úrovni (Maďarsko, Polsko, Slovensko, 1990-1992

Tuzemské aktivity Česká demografická společnost, ČDS, [4]; Česká geografická společnost, ČGS, [5]; Technologická agentura ČR, TAČR, [6]

Spolupráce s praxí Sdružení „Za lepší život v Praze“ (bezplatné konzultace), viz [7]