Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Synekdocha

(z řec. synekdoche = pochopení záměny výrazu)

S. je metonymický trop, ve kterém je věc pojmenovaná označením své části nebo, kdy název části slouží pro označení celku.

Lze rozlišovat několik druhů s.:

1) S. «pars pro toto» ( = část za celek)

Příklad: „mnoho jar, let“ místo „mnoho roků“

2) S. „singularis pro plurali“ ( = jednotné číslo za množné)

Příklad: Stanislav K. Neumann - "Buď vůle tvá nám vším, jak ptáku je a hmyzu, pokorné bylině i zpívající vodě"

3) S. „totum pro parte“ ( = celek za část)

Příklad: „londýnská City“ ve smyslu „obchodní střed Londýna“

VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie. Praha : Československý spisovatel, 1984, s. 369 - 370.

Iana Troitskaia, 09.05.2017