Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Vzdělání

Bc. stupeň - obor Ekonomická a regionální geografie - Západočeská univerzita v Plzni (2003 - 2006)

Mgr. stupeň - obor Evropská studia a mezinárodní vztahy - Metropolitní univerzita v Praze (2007 - 2009)

MBA - obor Podniková ekonomika a management - Escuela superior de Marketing y Administración Barcelona - CMI Praha (2009 - 2011)

RNDr. - odbor Sociální geografie a regionální rozvoj, Masarykova univerzita v Brně, fakulta přírodovědecká (2012 - 2013)

Ph.D. - obor Sociální geografie a regionální rozvoj, Univerzita Karlova v Praze, fakulta přírodovědecká (2013 – 2017)


Průběh zaměstnání

2006 - 2008 Ministerstvo zdravotnictví ČR - vedoucí oddělení analýz, statistiky a IT

2008 - 2009 Ministerstvo zdravotnictví ČR - ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

2009 - současnost Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - náměstek ředitele pro ekonomicko provozní činnost


Vědecko-výzkumná činnost

Člen řešitelského týmu projektu „Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů státního zdravotního dozoru“, financovaného z ESF, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00003, jehož cílem je využít data z hygienických registrů k informování veřejnosti moderními způsoby (GIS)

Na MZ ČR administrátor čerpání evropských prostředků u projektu "Mapování významného hlukového zatížení obyvatel ČR podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy. Zpracování hlukových map", který byl zpracováván v rámci čerpání prostředků z operačního programu Infrastruktura, priorita 2, opatření 2.4.