Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická, Obchodní fakulta, Ekonomika vnitřního obchodu, 1986, Ing. Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikohospodářská, Podniková ekonomika a management, 2010, Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost

MK, NAKI, Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky, spoluřešitelka týmu, 2011-2015

Publikační činnost

ČERNÁ, Jitka. Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum. Praha 17.02.2009 – 19.02.2009. In: Muzeum a změna III. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010, s. 127–132.

ČERNÁ, Jitka. Marketing umění a kulturního dědictví, analýza aktuálních problémů a trendy jejich řešení. Trnava 20.11.2008 – 21.11.2009. In: MATÚŠ, Jozef, Daniela, KOLLÁROVÁ (ed.). Špecifiká marketingu služieb a regionálného marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie univerzity sv.Cyrila a Metoda, 2008, s. 79–92. ČERNÁ, Jitka. Analýza vybraných marketingových specifik v kulturní instituci. Karviná 14.11.2008. In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků [CD-ROM]. Opava : Slezská univerzita, 2008. 8 s.

ČERNÁ, Jitka. Nové standardy – přímá motivace růstu kvality života. Praha 13.09.2007 – 14.09.2007. In: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, STŘÍTESKÝ, Marek (ed.). Svět práce a kvalita života [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH, 2007. 8 s.

Odborné zaměření

Marketing umění a kulturního dědictví, marketingová komunikace, public relations

Spolupráce s praxí

Výzkum v Národním zemědělském muzeu Praha na téma Postoje relevantních segmentů jako podklad pro revitalizaci značky; Národní divadlo: Výzkum návštěvníků (1500 respondentů), výzkum konkurence; Národní muzeum: Výzkumy zaměřené na segmenty návštěvníků i nenávštěvníků, výzkumy zaměřené na instituce s výstupem do návrhu marketingových projektů, výzkumy potenciálu marketingové komunikace jednotlivých institucí a projektů; Hrad Karlštejn: Výzkum návštěvníků, Výzkumy značek NPÚ a SHaZ; Galerie Dvorak Sec Contemporary a její neziskové projekty: Art Banka, Sculpture park – výzkumy relevantních segmentů a výzkumy marketingového prostředí; Židovské muzeum – výzkumy komunikace, značky, produktu apod.; Institut umění – Divadelní ústav – výzkumy značky, komunikace, marketingového dosahu zahraničních aktivit apod.; Pražské jaro – výzkum marketingové komunikace; Tympanum–vydavatelství audioknih–výzkum mark. komunikace; Hrad Karlštejn – výzkum motivace návštěvy hradu, segmentace návštěvníků;