Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(SÝKOROVÁ, L.: Nezávislé kurátorství ve volném čase. 1.vyd. fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-028-7)
(Žádný rozdíl)

Verze z 9. 1. 2018, 09:37

Artist-run spaces

A.r.s. jsou nízkonákladové a neziskové organizace vedené samotnými umělci. Mají pružný výstavní program, který pořádají na různých alternativních místech. A.r.s. se začaly formovat ve 2. polovině 20. století, které vznikly z pocitu ohrožení velkých mezinárodních přehlídek a veletrhů umění, které v té době nabývaly na významu. Umělci se od přelomu 60. a 70. let snažili vymanit ze struktur tržního, kapitalistického (veřejného i soukromého) vlivu umění a začali si organizovat vlastní alternativní výstavy. Vznikají tak nové platformy současného umění v daném místě a čase. A.r.s. se pak staly důležitým faktorem hlavně v urbánním prostředí a její generace, např. v Glasgow, Florencii, ale i ve Spojených státech, Kanadě ad. Tyto tendence jsou výsledkem především mladé generace začínajících umělců, kteří cítili vysokou konkurenci či nezájem u význačných veřejných i soukromých institucí, skrze něž se umění dostávalo do širšího veřejného povědomí. Umění a.r.s. se tak začalo rozvíjet tzv. zespoda, jehož snahou bylo oprostit se od silné produkce umění a vlivných institucí, které udávaly směr a tempo umělecké scény.