Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Turismus náboženský (religion tourism)

Pojem t.n. označuje formu cestovního ruchu, která je zaměřena na 1. cestování, jehož hlavními důvody jsou poutě nebo náboženské obřady (tj. → turismus poutní) nebo na 2. cestování, jehož hlavním cílem a motivem je návštěva religiózních památek, např. kostelů, kaplí, hřbitovů, katedrál, poutních míst apod. (tj. → turismus církevní)

T.n. je obvykle považován za součást kulturního turismu, nicméně z pohledu účastníků a jejich motivů i z pohledu rozsahu a způsobu čerpání služeb a způsobu trávení volného času představuje jeho výrazně specifickou součást. Jde o segment cestovního ruchu, který obecně pomáhá zmírňovat sezónní výkyvy; v regionech Česka pak může zajišťovat i rovnoměrné rozmístění turistů využití dosud často nedoceněného potenciálu sakrálních památek. Alternativními termíny (synonymickými pojmy) jsou náboženský cestovní ruch či religiózní cestovní ruch.

Podporou t.n. se zabývala Světová asociace náboženské turistiky (WRTA - World Religious Travel Association), která byla založena v listopadu roku 2006. Jejím posláním bylo podporovat náboženský cestovní ruch ve všech jeho formách a poskytovat vzdělání a informace pro kvalitnější cestování po celém světě. WRTA se zaměřovala nejen na přímé účastníky t.n., ale i na instituce v něm působící; k 7. únoru 2011 však tato asociace vyhlásila bankrot.

V Česku je t.n. podporován v rámci takových projektů jako je např. celonárodní projekt Magni – Cesty s příběhem (viz [1]) nebo regionální projekt Otevřené brány (viz [2]), popř. projekt Evropské kulturní stezky svatých Cyrila a Medoděje (viz [3]).

Související pojmy: → obřad, → památka, → památka kulturní, → památka sakrální, → památka sepulkrální, → památka funerální, → památka drobná, → kostel, → katedrála, → místo poutní, → kalvárie, → nekrogeografie.

L:
ZELENKA, Josef, PÁSKOVÁ, Martina. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Linde, 2012, s. 488, 768 s.
KOTÍKOVÁ, Halina, Eva SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu [online]. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008, 1 CD-ROM.
MIKULA, Mojmír. Náboženský cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu [online]. Pardubice : CzechTourism, 2011 [cit. 2013-03-11]. Přístup z: [4]

Eva Heřmanová 28.3.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777