Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Turismus (tourism)

T. synonymicky též cestovní ruch je pojem, který není jednotně definován, neboť se prolíná do mnoha oborů. Tomu nasvědčuje i historický vývoj jeho definice.

• Periodický příliv a odliv lidí do určitého místa nebo státu z jiného místa nebo státu. (Fedor, Nový)

• Lokální nebo územní nahromadění cizinců s přechodným pobytem, které podmiňuje vznik vzájemných vztahů mezi cizinci na straně jedné a domácím obyvatelstvem, místem a jeho krajinou na straně druhé. (Poser)

• Ekonomický jev spojený se spotřebou hmotných i nehmotných statků, hrazených z prostředků získaných v místě trvalého bydliště. (Ogilvie; Norval)

• Souhrnné označení vztahů a jevů, vznikajících na základě cesty a pobytu místně cizích osob, pokud se pobytem nesleduje usídlení a pokud s ním není spojena žádná výdělečná činnost. (Hunziker, Krapf)

• Cesta uspokojování potřeb lidí v oblasti rekreace, turistiky a kultury, pokud k němu dochází mimo běžné životní prostředí a ve volném čase. (Dohnal)

• Cestovní ruch je forma uspokojování potřeb reprodukce fyzických a duševních sil člověka mimo běžné životní prostředí a ve volném čase. (Kopšo)

• Cestování a dočasný pobyt lidí mimo místo trvalého bydliště, obvykle ve volném čase a to za účelem rekreace, poznání a spojení mezi lidmi. (Kašpar)

• Souhrn jevů a vztahů, které vyplývají z cestování a pobytu osob, pro které místo pobytu není ani místem trvalého bydliště ani místem pracoviště. (Kaspar)

WTO definuje t. jako činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí a to na dobu kratší než je stanovena (u mezinárodního cestovního ruchu tato doba činí 1 rok, u domácího cestovního ruchu 6 měsíců), přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě.

Související pojmy: → destinace, → cyklus životní, destinace, → WTO, → gastroturismus, → turismus pivní, → turismus vinařský, → turismus zážitkový, → turismus kulturní, → turismus incentivní, → turismus kongresový, → turismus náboženský, → turismus poutní, → turismus církevní, → turismus filmový, → turismus muzikálový, → turismus festivalový, → turismus poznávací, → turismus komerční, → turismus alternativní, → turismus kreativní, → turismus akční, → turismus dobrovolnický, → turismus montánní, → turismus outdoorový, → E-turismus, → dark tourism, → slow tourism, → geoturismus, → ekoturismus, → agroturismus, → enoturismus, → management destinační.

L: FEDOR, E., NOVÝ, E. Cestovný ruch na Slovensku. Bratislava, 1937; POSER, H. Geographische Studien über den Fremdenverkehr im Riesengebirge. Göttingen, 1939; OGILVIE, F. W. The Tourist Movement. An economic Study. London, 1933; NORVAL, J. A. The Tourist Industry. London, 1936; HUNZIKER, W., KRAPF, K. Grundiss der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre. Zurich, 1942; DOHNAL, V. Ekonomika cestovního ruchu. SPN Praha, 1969; KOPŠO, E. Ekonomika cestovného ruchu (propedeutika). VŠE Bratislava, 1969; KAŠPAR, J. Vybrané kapitoly z ekonomiky cestovního ruchu. SPN Praha, 1986; KASPAR, C. Die Fremdenverkehrslehre im Grundiss. Bern, 1989; WTO. International Conference on Travel and Tourism Statistic. Conference Resolutions WTO, Madrid, Juli 1991.

Lucie Brabcová 21.12.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Lucabraba, Quido Meruňka, Zofka777