Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Trilogie

T. je pojem, označující umělecké dílo (nejčastěji literární), jež se skládá ze tří částí, oddělených, ale příčinně souvisejících. Označení pochází z antiky, kdy byl takto pojmenován soubor tří tragédií, doplněn o satyrskou hru tetralogii, ve které soutěžili v Athénách při Dionýsových slavnostech řečtí básníci. Jediná t. tohoto rázu, která se dochovala, se nazývá Oresteia dramatika Aischyla; její části jsou tak úzce obsahem i myšlenkou spojeny, že vyhlíží jako jeden velký dramatický celek. Následovník Sofokles ve svém "oidipovském cyklu" (Oidipús král, Oidipús na Kolóně a Antigona) proměnil trilogické spojení již na pouhou formální náležitost.

V souvislosti s t-í je nutné odlišit pojem "triptych", známý ve výtvarném umění jako oltář či obraz s navzájem souvisejícími částmi, který označuje dílo, mající sice tři části, avšak jedná se o jedno souvislé dílo. Např. rozsáhlý román, dělený do tří dílů by byl mylně označován za trilogii, jako je tomu např. u Pána prstenů od J. R. R. Tolkiena.

Někdy je pojmenování t. velmi zavádějící, kdy se uvede kniha či film s vidinou dalších dvou dílů, avšak spisovatel či režisér tuto prvotní úvahu po dovršení série poruší. Pouhou t-i pak vlivem dalších částí nahradí tetralogie, pentalogie a další. Ve filmovém průmyslu také často můžeme narazit na problém, kdy jsou jednotlivé díly točeny jinými režiséry a následně postrádají spojující myšlenku.

Související pojmy: → dílo, → umění, → literatura, → antika, → tragedie, → tetralogie, → pentalogie, → básník, → poezie, → drama, → triptych, → umění výtvarné, → oltář, → obraz, → román, → kniha, → film, → spisovatel, → režisér, → průmysl filmový.

L:
AISCHYLOS. Oresteia.
KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník cizích slov (Nový akademický). Praha : Akademia, 2009.

Odkazy:
Wikipedie. Heslo Trilogie. Přístup z: [1]
Wikiwand. Heslo Trilogie. Přístup z: [2]

Mariana Savčynová 21.12.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Mariana26, Quido Meruňka, Zofka777