Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Triforium

(z lat. tri fores = trojdveří)

1. Arkáda s trojitými otvory.

2. Ochoz kolem zdí kostelů a hradů na venkovních stranách za příčinou jejich hájení.

3. Ochoz v síle zdi hradu; takový ochoz byl buď tmavý nebo s malými okénky nebo střílnami na venkovní straně a sloužil též k obranným účelům.

4. Ochoz obíhající v síle zdi kostela katedrálního typu pod okny a nad arkádami. Vyskytuje se ve vysokém chóru i v hlavní lodi; do prostoru chrámu bývá otevřen arkaturou.

T-ia. vyskytují se nejvíce ve stavbách románských a gotických (př. chrám sv. Víta), sloužívala ponejvíce kněžím, mnichům a jeptiškám. T. odlehčovalo zdi nad pásy klenbových oblouků a zdobilo prostor chrámu – nejčastěji byla umístěna na vnitřní straně střední lodi kostela a byla opatřena poslupími s malými sloupy. T. byl jakýsi druh empory nebo úzké galerie, tzv. triforiové galerie. Původně se nacházela v každém klenbovém travé jen tyto tři otvory – odtud i pojmenování; později se dělalo otvorů více, čímž vznikala quadriforia.

Související pojmy: → arkatura, → quadriforium, → travé, → empora, → katedrála, → chrám, → arkáda, → ochoz, → galerie, → architektura.

L: BLAŽÍČEK, Oldřich J., KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991, s. 210; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýpáty díl, T - Tzschirner . Praha : Paseka, 2000, s. 741.

Anna Goldmanová 3.5.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Echo, Zofka777