Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Trecento

T. je 1. zkratka milletrecento, italsky doslova tři sta. V umělecko-historické literatuře se tímto pojmem označuje 2. dobové italské umění 14. století.

T. je období let 1300-1400 v italském umění, nazývané také protorenesance. Jedná se o období mezi středověkým gotickým uměním a ranou renesancí. Hlavními uměleckými centry byly v té době italská města Florencie, Siena a Padua. Trecentisty jsou nazýváni jen italští umělci 14. století. Mezi nejvýznamnější umělce t-a patří malíři Andrea Pisano a Giotto di Bondone, spisovatelé Dante Alighieri a Francesco Petrarca. Tito spisovatelé a umělci položili základy pro vývoj rané renesance v dalším staletí (quattrocento).

Obdobným způsobem je označeno italské umění od 13. století: duecento, trecento, quattrocento, cinquecento, siecento, settecento, ottocento, novecento.

Související pojmy: → umění, → gotika, → město, → středověk, → renesance, → quattrocento, → cinquecento, → malíř, → spisovatel

L:
BLAŽÍČEK, Oldřich, KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění. Praha : Aurora, 2013, s. 413.
BALEKA, Jan. Výtvarné umění. Praha : Academia, 1997, s. 369.

Odkazy:
Wikipedia.org. Heslo Trecento [online]. Přístup z: [1]

Tereza Čumrdová 21.11.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Tereza Čumrdová, Zofka777