Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Tokáta

(z lat. toccare = bít, dotýkat se), též toccata

Slovo prošlo substantizací podobně jako sonáta (odvozeno od suonare). T. neměla původně pevnou formu ani melodickou stavbu, byla takřka totožná se sonátou, fantasií, ricercarem, capricciem apod.; historicky tvoří východisko těchto útvarů. Nejprve se výraz používal k pojmenování fanfár hraných na dechové nástroje, stejně jako na loutnu a klávesové nástroje; o něco později ve smyslu improvisovaného ozkoušení nástroje (preludium, intrada).

Kolem konce 16. století vytvořili v Itálii první varhanní t-y G. Gabrieli (1585) a C. Merulo (1604). Zvláštní význam nabyla t. vícedílná G. Frescobaldiho, která přes jeho žády (př. J. J. Frobergera) proslavila t-u také v Německu a střední Evropě. Koncem 17. stol. se vedle varhanní t-y objevila také t. cembalová, která tvořila část suity nebo sonáty nebo sama představovala vícedílnou skladbu.

Chrakteristická je pro t-u změna volných a fugových částí. Svou zlatou dobu zažila varhanní t. ve tvorbě J. S. Bacha (t. v kombinaci s fugou). T. začíná obyčejně několika plnými harmoniemi a postupně se některé pasáže rozvíjejí a někde jsou vloženy fugové věty.

V pozdější době ožila t. znovu jako virtuosní etuda a brilatní přednesový kus, mj. u R. Schumanna (op. 7), S. Prokofjeva (op. 11). Vedle toho se jako t. označují instrumentální skladby vycházející z ducha klasicismu. T. vyžaduje virtuosní techniku nástrojové hry. U t-y je častý držený bas, nad nímž se rozvíjejí pohyblivé vrchní hlasy v rychlém tempu.

Související pojmy: → klasicismus, → etuda, → skladba instrumentální, → technika, → harmonie, → sonáta, → suita, → preludium, → intrada, → fanfára, → nástroj hudební, → capriccio, → fantazie, → ricercar.

L: MORITZ, Reiner E. Knaurs Musiklexikon. Vollst. Taschenb.ausg. München: Knaur, 1989, s. 774–775; SMOLKA, Jaroslav. Malá encyklopedie hudby. Praha : Supraphon, 1983, s. 659; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl dvacátý pátý. Praha : Argo, 2002, s. 102.

Anna Goldmanová 26.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777