Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Terpentýn

T. správně terpentýnový olej nebo terpentýnová silice je směs aromatických uhlovodíků a terpenů – těkavé podíly balzámu, které v surové formě vytékají z poraněných stromů čeledi borovicovitých (Pinaceae); obsahují také menší množství pryskyřičných zbytků a vody.

  • Terpentýnová silice (balzámový t.) se získává destilací balzámů.
  • Terpentýnová silice dřevná se získává destilací dřeva jehličnanů, nejčastěji borovic.
  • Sulfátový t. je vedlejším produktem výroby buničiny.

Průmyslově se t. získává tak, že se stromy klínovitě nařežou a sbírá se vyteklý balzám. Je to obvykle polotekutý, viskózní roztok pryskyřice (kalafuny) v těkavém terpentýnovém oleji (v silici). Terpentýnový balzám se na tyto složky dá rozložit destilací vakuovou nebo destilací vodní parou. Obvykle balzám obsahuje 60–85 % pryskyřice, 15–30 % terpentýnového oleje.

Kvalitní terpentýnový olej je bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina, která při kontrolní destilaci nevykazuje podíly s teplotou varu pod 150 °C, destilační rozsah je 152–180°C. Čistota t-u se prověří tak, že se kápne na filtrační papír nebo na sklo – měl by se úplně vypařit a nezanechávat mastné stopy.

Složení t-u je odvislé od typu borovice. Terpentýnové oleje evropského původu obsahují zejména monoterpeny.

T. působí při schnutí olejových barev jako mírný, kladný katalyzátor. T. musí být dobře rektifikován a nesmí obsahovat produkty vysokého bodu varu vznikající při delším uskladnění samovolnou oxidací a polymerací. Tyto součásti se za normální teploty neodpařují, prodlužují schnutí barev i laků a mohou vyvolat jejich ztmavnutí. Silici znehodnocenou oxidací vzdušným kyslíkem je možné destilací navrátit původní vlastnosti.

Dřevný t. je velmi kvalitní, má větší rozpouštěcí mohutnost, užívá se proto jako rozpouštědlo nátěrových hmot.

Rozpouštěcí schopnost t. je omezená, užívá se jako ředidlo barev při jejich tření, rozpouštědlo pryskyřičných obrazových laků a jako čisticí prostředek (především při snímání starých laků při restaurování obrazů). T. je nenahraditelný při přípravě obrazových laků na bázi damary a mastixu. Dobře rozpouští tuky, oleje, fermeže, některé vosky a měkké pryskyřice; nerozpouští šelak a tvrdé fosilní pryskyřice. S většinou organických rozpouštědel je mísitelný; ve vodě se nerozpouští.

Sulfátový t. naproti tomu obsahuje sirné sloučeniny a je pro uměleckou malbu zcela nevhodný (způsobuje ztmavnutí olovnatých barev a laků obsahujících olovnaté sikativy).

T. by se měl skladovat jen v tmavých skleněných nádobách, ideálně naplněných po hrdlo. I tak ovšem po několika letech podléhá částečné polymeraci. T. skladovaný v železných nádobách může urychlit oxidaci v něm obsaženými ionty železa.

Hlavní světovou produkci představují francouzská, ruská a americká terpentýnová silice, menší množství se produkuje ve Švédsku, Španělsku, Finsku aj.

T. byl znám již dávno, dříve se cenil t. benátský získávaný z pryskyřičného balzámu stromu terebintu (Pistacia terebinthus) či z modřínů (Larix decidua). T. francouzský zanechává netěkavé zbytky; připravuje se destilací z balzámu borovice přímořské (Pinus maritima). T. rakouský se vyrábí z borovice černé (Pinus nigra), t. řecký z borovice halabské (Pinus halepensis), t. americký z borovice vejmutovky (Pinus strobus); t. štrasburský je obyčejně balzám.

T. může vyvolávat alergické reakce, dráždí pokožku, výpary t-u naleptávají sliznici a mohou způsobovat chronické záněty např. spojivek. Proto bývá při přípravě laků alespoň částečně nahrazován lakovým benzinem.

Starý název pro t. je např. italský název acqua ragia – smolná voda (terebentina)- pozůstatek středověkého alchymistického názvosloví.

Související pojmy: → sikativ, → rektifikace, → alchymie, → pryskyřice, → kalafuna, → balzám, → silice, → restaurování, → obraz, → lak, → damara, → mastix, → fermež, → vosk, → pryskyřice, → šelak.

L: SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika v malířské tvorbě: (malířský a restaurátorský materiál). Praha : SNTL, 1976, s. 78–9, 160 s. KUBIČKA, Roman, ZELINGER, Jiří. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha : Grada, 2004, s. 191.

Anna Goldmanová 28.7.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka