Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Teatrálie

Pojmem t. se označují 1. hmotné památky z oblasti divadelnictví (nejrůznější předměty a dokumenty jako např. divadelní fotografie, novinové články, divadelní kritiky, divadelní časopisy, plakáty, texty divadelních her, programy, tiskopisy, spolková razítka, kostýmy, kulisy, loutky, marionety, opony, zvukové nahrávky a videa, přehledy představení, seznamy her, herců a jejich rolí, členů a režisérů divadla, korespondence divadelních spolků, legitimace aj.), které slouží k uchování a prezentaci kulturního dědictví divadla dané oblasti; pojmem mohou být označovány hovorově i 2. emocionálně vypjaté „teatrální“ výstupy v běžném životě (mimo divadlo).

T. jsou uchovávány v archivech nebo divadelních muzeích a vyhledávány (dokumentovány a digitalizovány v rámci nejrůznějších projektů, v Česku např. v rámci projektu MK ČR Databáze českého amatérského divadla DČAD).

Související pojmy: → divadlo, → archiv, → muzeum divadelní, → digitalizace, → divadlo muzejní.

Eva Heřmanová 2.11.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777