Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Tapiserie z Bayeux

T.z B. představuje výšivku barevnými vlněnými nitěmi na několika pruzích lněné látky o rozměrech 68,38 metrů na délku a 52 centimetry na výšku. Na nich je přes sedmdesát výjevů historických událostí, spojených s normanskou invazí do Anglie. Předpokládá se, že se ještě cca 130 centimetrů z jejího konce nedochovalo. tato tapiserie pochází patrně z roku 1065 a název jí dalo město na severu Francie, v jehož muzeu je dnes uložena.

O tom, že se jedná o unikátní středověké dílo svědčí fakt, že se jí dostává, vedle péče všech odborníků, mimořádné pozornosti i ze strany laického publika. Nevyřešené ale zůstávají otázky určení přesného data a místa vzniku. Existují teorie podle nichž tapiserie byla v Bayeux i vyrobena, jiné a přesvědčivější se přiklánějí k názoru, že místem zrodu byla jižní Anglie, konkrétně oblast Cantenbury. Mohla by být dílem tamní kanonie Sv. Augustina, proslulé kromě jiného i řadou prvořadých knižních iluminací, s nimiž vyobrazení na tapisérii vykazují i mnohé stylistické podobnosti, navzdory provedení v rozdílné technice.

Na sedmdesát výjevů a scén je lemováno neméně zajímavými bordurami, tvořící horizontální rám na horním i dolním okraji tapiserie. Obrazový repertoár bordur se vyznačuje pozoruhodnou pestrostí a mnohotvárností od reprodukování tradičních vzorů, přes bezprostřední zobrazování reality až k fantazijním fabulacím. Z toho důvodu byly i bordury podrobeny zkoumání a proběhly pokusy o významové přiřazení těchto výjevů ke konkrétním scénám zobrazeným uprostřed. Dnes se zkoumají spíše globálně a poskytují tak pohled na mnohotvárnou obrazovou tématiku bordur - svět přírody a animálních sil, v jehož rámci se pak odehrává časově vymezený historický příběh.

Související pojmy: → tapiserie, → muzeum, → středověk, → laik, → kanonie, → iluminace, → stylizace, → rám, → bordura, → repertoár, → vzor, → tradice, → fantasie, → fabulace, → koberec, → gobelín, → verdura, → výšivka, → dekorace, → reprezentace, → interiér, → inventář, → artefakt.

L:
SVOJÍTKO, Pravoslav. La Tapisserie de Bayeux. [s.l.] : Akropolis, 2004. 128 s.

Odkazy:
Webové stránky Stavitelé katedrál. Heslo Bayeux : Tapisérie z Bayeux - historie a ikonografie díla. Přístup z: [1]
Webové stránky Medievalist.net. A Guide to the The Bayeux Tapestry. Přístup z: [2]

Petra 14.12.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777