Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Tambur

(z fr. tambour = buben), též tambour.

Obecně t. je zařízení, část stavby či předmět v podobě bubnu.

1. v architektuře

a) kamenný válcový díl sloupového dříku.

b) prstenec zdiva pod kupolí, válec obvykle kruhového, oválného elipsovitého nebo mnohoúhelného půdorysu, na který dosedá kupole. Bývají zde umístěná okna pro osvětlení vnitřního prostoru centrály.

c) ve fortifikačním stavitelství nárožní a válcová, arkýřová věžička při horním okraji bastionu.

d) válec, v němž se otáčejí turniketové dveře.

2. v papírenství ocelový válec, na který se navíjí papír na konci papírenského stroje; také kotouč papíru na tento válec navinutý.

3. v textilnictví hlavní válec (ozubený buben) mykacího stroje nebo také spodní válec válcové valchy.

Související pojmy: → palisáda, → půdorys, → dřík, → sloup, → kupole, → bastion, → fortifikace.

L: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2007, s. 784; BLAŽÍČEK, Oldřich J., KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991, s. 404; SYROVÝ, Bohuslav. Architektura: naučný slovník. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1961, s. 48.

Anna Goldmanová 24.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Quido Meruňka