Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

TICCIH

TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – Mezinárodní komise pro ochranu průmyslového dědictví) je světová organizace pro průmyslové dědictví. Vznikla roku 1971 při UNESCO. Jejím cílem je podporovat mezinárodní spolupráci v ochraně, uchování, studiu, dokumentaci, výzkumu a vzdělání v oblasti průmyslového dědictví.

Tato široká oblast zahrnuje hmotné průmyslové památky (průmyslové závody, budovy, architekturu, stroje a zařízení) i průmyslová sídla, průmyslové krajiny, produkty i dokumentaci týkající se průmyslové společnosti. Členy TICCIH jsou historici, restaurátoři, architekti, pracovníci muzeí, archeologové, studenti, učitelé a všichni zájemci o průmysl z celého světa. Členem může být jednotlivev i instituce.

TICCIH je organizována prostřednictvím národních asociací v těch zemích, kde je uznávanou národní institucí pro průmyslové dědictví. TICCIH je uznán Mezinárodní radou pro památky a sídla (ICOMOS) jako poradce v všech záležitostech týkajících se studia a uchování industriálního dědictví. TICCIH doporučuje historicky významných průmyslových areálů k zápisu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi aktivity TICCIH patří vydávání publikací a pořádání konferencí a kongresů.

Roku 2003 byla podepsána Charta industriálního dědictví (The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage). Dokument definuje industriální dědictví, vyzdvihuje jeho hodnotu, pojednává o jeho evidenci a výzkumu, právní ochraně, údržbě a konzervaci, ale i o vzdělávání a odborné přípravě.

Související pojmy: → konference, → kongres, → publikace, → péče památková, → ICOMOS, → UNESCO, → historik, → restaurátor, → architekt, → muzeum, → archeolog, → architektura, → dědictví kulturní, → charta.

L:
The International Committee For The Conservation Of The Industrial Heritage [on-line]. © 2016 [cit. 2016-21-4]. Přístup z: [1]
SCHMELZOVÁ, Radka. Průmyslové dědictví a jeho perspektivy [on-line]. Kulturně historické dědictví kolem nás [cit. 2016-21-4]. Přístup z: [2]

Anna Goldmanová 21.4.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777