Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Syndikát novinářů (syndicate of journalists)

S.n., celým názvem Syndikát novinářů České republiky, je dobrovolné profesní sdružení novinářů. Členem se může stát každý aktivní novinář, který se novinářstvím živí nebo mu věnuje většinu svého času (může se jím stát i student žurnalistiky nebo příbuzného oboru a bývalý novinář-senior). Členové S.n. jsou povinni řídit se Etickým kodexem novináře.

S.n. je nezávislý na ideologických, náboženských, politických a ekonomických státních i soukromých strukturách. Jeho snahou je svou činností podporovat svobodu shromažďování, analyzování a šíření informací prostřednictvím médií (tištěných i elektronických), svobodu vyjadřovat názor, svobodu kritizovat a oponovat vládnoucím politickým a ekonomickým strukturám. Mezi poslání a cíle S.n. dále patří:

  • dodržování Listiny základních práv a svobod, zvláště ustanovení o svobodě projevu a práva na informace,
  • uplatňování práv novinářů a jejich zastupování při vyjednávání se státními a veřejnými institucemi včetně práva účasti na přípravě, legislativy, týkající se hromadných sdělovacích prostředků,
  • dodržování a prosazování Etického kodexu novináře,
  • prosazování redakční nezávislosti novinářů, odpovídajících pracovních a sociálních podmínek a zajištění bezpečnosti novinářů při výkonu jejich povolání,
  • poskytování informací a záštity svým členům ve věcech profesních, pracovně právních, daňových, mzdových a v záležitostech autorských práv,
  • spolupráce s institucemi, které se zabývají vzděláváním a přípravou budoucích žurnalistů.

S.n. ustavuje také Komisi pro etiku. Jejím posláním je naplňovat Ústavu Mezinárodní federace novinářů a závěry deklarací světových kongresů Mezinárodní federace novinářů. Komise za tímto účelem vydává obecná doporučení a stanoviska jednotlivým případům porušení novinářské etiky; její závěry se týkají i nečlenů S.n..

S.n. jako jediná organizace u nás může vydávat mezinárodní průkaz novináře; je členem Mezinárodní federace novinářů a Evropské federace novinářů. S.n. pořádá konference a poskytuje veřejnosti právní a daňové poradenství, služby Presscentra a ubytování v centru Prahy.

Související pojmy: → žurnalistika, → novinář, → federace novinářů, Mezinárodní, → konference, → etika, → federace novinářů, Evropská, → práva autorská, → kodex novináře, Etický, → médium, → tisk, → žurnalistika, → instituce, → syndikát.

L: syndikat-novinaru.cz [on-line]. Syndikát novinářů České republiky: Praha 1, © 2007–2013 [cit. 2013-12-29]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 29.12.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777